Над 55 хил евро плащаме по дела, спечелени срещу България в Европейския съд по правата на човека.
Държавата е осъдена по седем дела и ще трябва да плати общо 55 122 евро.
.
По първото дело - „Колеви срещу България", е отсъдено, че българската държава е нарушила Европейската конвенция за правата на човека, гарантираща правото на живот. Жалбата е подадена от българския гражданин Николай Колев. След смъртта му през 2002 г. делото е продължено от съпругата и двете му деца.

През юни 2001 г. той е задържан по обвинение в незаконно притежание на наркотици и огнестрелно оръжие. Присъдата срещу България е, че той не е изправен пред съдия в продължение на 5 дни и 8 часа. Така прокурорите са извършили произволно деяние, несъвместимо с техните задължения по силата на член 5 §3 от Конвенцията. Освен това през 2002 година Върховният касационен съд постановява, че наказателното производство срещу г-н Колев е недопустимо от самото начало, тъй като той се е ползвал с имунитет от съдебно преследване по всяко време. Това представлява признание, че лишаването от свобода на г-н Колев е било противозаконно съгласно вътрешното право.

По това дело на жалбоподателите е присъдено солидарно обезщетение от 30 000 евро за неимуществени вреди и 5280 евро за разходи и разноски по делото.

По отношение на делата „Найденов срещу България" и „Мутишев и др. срещу България" е установено нарушение на Протокол №1 към Конвенцията, гарантиращ правото на собственост.

Делото на Захари Найденов е за реституция на земеделски земи, принадлежали на баща му, в област Монтана. През 1998 г. е признато правото му на реституция или обезщетение. Кадастралните планове на земите са изготвени едва през 2006 г. - 8 години по-късно. Според Европейския съд това е много продължителен срок.

От своя страна жалбоподателят е направил всичко необходимо за изпълнението на процедурата по връщане на собствеността, но компетентните български власти не са действали с необходимата бързина и старание.
Присъдено е обезщетение от 2000 евро за неимуществени вреди и 500 евро за разходи и разноски по делото.

По делото „Мутишев и др. срещу България" жалбоподателите са български граждани от Благоевград. Те са наследници на едър земевладелец. През 1992 г. подават молба за реституция въз основа на приетия през 1991 г. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. През 2002 г. правото им на собственост е признато с решение на Окръжен съд Благоевград, но съдебното решение от 2002 г. си остава изцяло неизпълнено до настоящия момент що се отнася до около 84,65 хектара земеделски земи.

По това дело е присъдено обезщетение от 3542 евро за разходи и разноски по делото, а по въпроса за прилагане на член 41 (справедливо обезщетение за материални и морални щети) дава възможност на правителството и жалбоподателите в срок от шест месеца (до 3 септември 2010 г.) да стигнат до споразумение.

Другите две решения на ЕСПЧ са за нарушено право на справедлив съдебен процес. По първото - „Алийков срещу България", жалбоподателят Тефик Алийков има българско и турско гражданство и живее в Турция. През 2002 г. е осъден задочно за шофиране в нетрезво състояние. ЕСПЧ реши, че няма доказателства, че властите са изпълнили задължението си да опитат да информират жалбоподателя за развитието на наказателното производство, а от друга страна нищо не доказва, че той е отказал да се яви на съдебното заседание.

На жалбоподателя е присъдено обезщетение от 1500 евро за неимуществени вреди и 1100 евро за разходи и разноски по делото.

По второто дело „Корийски срещу България" жалбоподателят Костадин Корийски е задържан по обвинение в кражба през 2001 г. Производството приключва през 2004 г. с осъдителна присъда.

Присъдата на ЕСПЧ е заради това, че по време на наказателното производство са констатирани необосновано дълги отлагания по вина на компетентните власти и молбата за освобождаване от февруари 2003 г. е не е разгледана от компетентния съд в „кратък срок", а 30 дни след подаването й. Освен това кореспонденцията на Корийски с адвоката му е контролирана.

На жалбоподателя е присъдено обезщетение от 3500 евро за неимуществени вреди и 2000 евро за разходи и разноски.

По делото "Тончев срещу България" ЕСПЧ единодушно е решил, че има нарушение на правото на справедлив съдебен процес в разумен срок. През 1993 г. Кръстю Тончев подава жалба за причинена лека телесна повреда на малолетния му син. Наказателното производство приключва през 2001 г. - след повече от 8 години, с решение на ВКС. По това дело е присъдено обезщетение от 200 евро за разходи и разноски.