Геодезично проучване сочи, че ползваната площ от "Юлен" е различна от тази, за която е сключен концесионния договор. Концесионерът "Юлен", който използва 164,78 хектара, има договор за предоставяне на 95,5 хектара.
"Тоест концесионерът в продължение на 17 години използва с 65,79 хектара повече от предоставената му по силата на договора за концесия площ", обясни на брифинг говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова.

Тя аргументира предложението на главния прокурор за изменение на концесионния договор с "Юлен" в съответствие със законовите разпоредби. Предложението беше обявено тази сутрин и е адресирано до премиера Бойко Борисов.

Цацаров препоръчва на Борисов да се промени договорът с "Юлен" за парк "Пирин"

Цацаров препоръчва на Борисов да се промени договорът с "Юлен" за парк "Пирин"

Ползваната от "Юлен" територия не съответствала с тази в договора за концесия

Арнаудова припомни, че на 26 февруари от ПП "Зелените" е подаден сигнал до главния прокурор за това, че са налице множество сигнали за неизпълнение на задълженията на концесионера, както и че са налице данни за извършени престъпления, че са налице твърдения и данни за това, че се разходват публични средства не по прозрачен начин и в противоречие със закона в частност се визира Българската федерация по ски.

ВКП разследва Българската ски федерация и спортното министерство

ВКП разследва Българската ски федерация и спортното министерство

За незаконно разходване на средства от държавния бюджет

Проверката е в няколко направления, обясни Арнаудова. По отношение решението да се сезира Министерски съвет тя констатира, че по това направление прокуратурата не би могла да извърши други действия.

Относно експлоатирането на част от националния парк "Пирин" е възложен служебен контрол на отказите, постановени от районната и окръжната прокуратура в Благоевград, които са приемали постъпвалите сигнали за недостатъчно обосновани. Стана ясно, че има 18 отказа за 14 години.
"Този контрол не е приключил. Имаме две постановления за отказ, които са отхвърлени от Апелативна прокуратура София", обясни Арнаудова.

Относно въпросът кой е собственик на "Юлен" - прокуратурата е изискала и от Търговския регистър и от Софийски градски съд необходимите документи. Резултатите от проверката дали е налице свързаност между собственика на "Юлен" и председателя на Българската федерация по ски, ще бъде обявена на по-късен етап.

Красен Кралев съдейства напълно на прокуратурата

Красен Кралев съдейства напълно на прокуратурата

Проверката започнала още март месец

Собственици на "Юлен", според Търговския регистър са: "Пирин турист" ООД със 7 акции, Община Банско - 9 777 акции, "Такс сървисис лимитит" - 67 163 акции, "Туристик" - 133 акции. Предпоследното дружество е регистрирано на Вирджинските острови.
Прокуратурата не е поискала още правна помощ от службите във Великобритания и Никозия.

"Ако се установят данни, че Министерски съвет във всички тези години е осъществил престъпление, уверявам ви ще има обвинение, дори когато се касае за публичен орган", каза Арнаудова.

"В обществен интерес е спазването на закона и недопускането на съществуването на концесионни отношения, които са в разрез с постигнати договорености. Повече от осем години, след като Министерски съвет е бил наясно със съществуващото несъответствие между реално ползваната от концесионера площ и тази, която му е предоставена - МС не е взел съответното решение и не е приведен този договор в съответствие с нито една разпоредба на Закона за концесиите, колкото и пъти и да се изменял този закон през годините".

Относно нарушенията на Българската федерация по ски, получила за периода 2004 -2018 г. над 40 млн. лв. като финансиране, Арнаудова отбеляза, че прегледът на материалите получени от Министерство на младежта и спорта сочат занижен контрол от страна на длъжностни лица от страна на министерството при отчитането на средствата от изпълнението на дейностите.

Събраните от ВКП данни са изпратени на СГП, тъй като са налице данни за извършени престъпления по служба, включително и безстопанственост в хипотезата на разхищаване на публични средства - вероятни действия на длъжностни лица от състава на Министерство на младежта и спорта.