72 на сто от нашенците са категорични, че искат да бъдат повдигани обвинения на бивши и настоящи министри, с което да се поддържа ниво на дисциплина сред властта. Това стана ясно от изследване на социологическия екип "Институт за модерна политика".

Масовата нагласа на българите е да не се доверяват нито на полицията, нито на съда. 

Според данните им 81 на сто от хората в страната са категорични, че служителите на МВР, които трябва да се грижат за реда и безопасността, не заслужават доверие.

Резултатите са получени от телефонен "сондаж" на мнението и нагласите на българите, проведен през последните два дни на миналия месец.

Според 78% от българите съдът е неефективен, а 72 на сто пък смятат, че и прокуратурата не се справя с работата си.

Най-основният извод на проучването е, че "традиционно цялостната оценка за ефективността на институциите, ангажирани с правораздавателния процес е твърде ниска".

Средно всеки седми интервюиран е заявил, че и полицията, и прокуратурата, и съдът са неефективни.

В проучването се казва, че въпреки ниската оценка на службите и ведомствата, все пак класацията на доверието, колкото и малко да е то, се води от прокуратурата. 9 на сто от хората са заявили, че се доверяват на ефективността й. Едва 2% е делът онези, които смятат, че съдът се справя добре със задачите си.

Има и голям дял хора, които са отговорили, че нямат представа коя институция се справя добре и коя - не.