67 досъдебни производства за трафик на хора са образувани от прокуратурата от 1 януари до 30 септември миналата година. От тях 47 са за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, а 12 за принудителен труд, съобщи пред БНР Камелия Димитрова, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, във връзка с информационния ден за превенция на трафика на хора.

Според г-жа Димитрова продължава тенденцията за трафик на бременни жени, чийто деца се продават. За посочения период има 8 досъдебни производства от този характер.

Само за последната година в Националната комисия за борба с трафика на хора са постъпили 105 сигнала за потенциални жертви на трафик от граждани или техните близки. Половината от тези сигнали са отправени към потенциални жертви на трудова експлоатация.

Относно трудовата експлоатация - най-често се използват фалшиви уебсайтове. Камелия Димитрова подсеща хората да бъдат изключително внимателни и да проверяват внимателно информацията в интернет.

Другият най-често срещан метод е жертвите да се вербуват "от уста на уста". При трафика на хора с цел сексуална експлоатация се запазва тенденцията момичетата или жените да се въвличат от техни близки приятели и любовници, предупреди г-жа Димитрова.