94 кандидати за общински съвет са влезли и в избирателни комисии. Това показва справка на Централната избирателна комисия.

Поради тази причина Върховният административен съд е отхвърлил две жалби срещу решения на ЦИК за прекратени правомощия на членове на ОИК в общините Димово и Макреш - и в двата случая лицата са били едновременно членове на ОИК и кандидати за общински съветници в съседни общини.

От ВАС напомнят, че съгласно Изборния кодекс "докато заема длъжността си, член на избирателна комисия не може да бъде кандидат, ...за съответен вид избор".

Тъй като местните избори се провеждат едновременно в цялата страна, използваният от законодателя израз "съответния вид избор" се отнася за всички общини на територията на страната, поясняват от съда и напомнят, че съгласно Изборния кодекс "едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор - кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, анкетьор, придружител и друго подобно".

Решенията на ВАС са окончателни.