Асоциацията на българските административни съдии изрази официалното си становище, че избора на председател на ВАС е проведен съгласно всички изисквания на закона. Освен съгласно ЗСВ, процедурата е съобразена и с измененията на закона обнародвани през 2016г.

"ВСС е единственият компетентен по Конституцията на Република България орган, който не само е имал правото, но и задължението да открие и проведе процедурата за този избор", пише в позицията на Асоциацията.

Партиите няма нужда да съветват президента за указа за шеф на ВАС, съветва Славов

Партиите няма нужда да съветват президента за указа за шеф на ВАС, съветва Славов

Посещението на Чайка е като визита на вицекрал в подчинена територия, смята юристът

В становището на съдиите е цитиран и чл.173, ал.1 ЗСВ. От него става ясно, че процедурата за избора на председател се не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 4 месеца преди изтичането на мандата или в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелство.

Георги Колев е избран за председател на Върховния административен съд с решение на ВСС от 15 ноември 2010 г., а встъпването му в длъжност е на 22 ноември същата година, когато е подписан Акт за встъпване в длъжност.

Според административните съдии от това следва, че настоящият състав на ВСС е бил задължен по закон да открие процедурата най-късно до 22 юли 2017г.

Георги Чолаков е новият шеф на ВАС

Георги Чолаков е новият шеф на ВАС

С 20 гласа от Висшия съдебен съвет

Поради стриктната регламентация на етапите от процедурата и приетата от Висшия съдебен съвет хронограма по избора, изтичането на мандата на сега действащия Висш съдебен съвет на 3 октомври 2017г. и установената в закона съдебна ваканция за органите на съдебната власт за периода от 15 юли -1 сештември.2017г, ВСС не би имал фактическата възможност да довърши процедурата ако беше открита на 22 юли 2017г, категорична е Асициацията. .

Довършване на процедурата от следващ състав на ВСС не е уредена в закона. Поради това и при съобразяване с всички изисквания на закона ВСС е открил процедурата след първата възможна дата - 22 май 2017 г. и това е наложило необходимостта новият Председател на ВАС да бъде избран повече от два месеца преди изтичане мандата на действащия.

Искат Румен Радев да откаже назначаването на новия шеф на ВАС
Обновена

Искат Румен Радев да откаже назначаването на новия шеф на ВАС

Процедурата е опорочена, мотивират се от "Правосъдие за всеки" и политически партии

Асоциацията не поставя под въпрос убедителността в избора на Георги Чолаков и обяснява, че провеждането на избора от настоящия състав на ВСС, а не следващият, не е в противоречие със Закона за съдебната власт.

Административните съдии изтъкват, че за първи път изборът за председател на ВАС се е провел при точното спазване на правилата за съдийското самоуправление приети с измененията на ЗСВ от 9 август 2016 г.