Проверките за незаконен дърводобив продължават още по-масирано във връзка с интензивния период за снабдяване с дърва за огрев и настъпващия отоплителен сезон. Това съобщават от Агенцията по горите.

Осъществява се ежедневен контрол, като се проверяват обектите, в които се добива дървесина, произходът, количеството и законността на превозваната дървесина, транспортните средства и физическите лица, извършващи дейност в горите, както и складовете, в които се преработва и съхранява дървесина.

Всички закупени дърва за огрев трябва да са маркирани с контролна горска марка и да са придружени с превозен билет.

През последната седмица са били проведени множество изненадващи акции, при една от които, служители на Изпълнителна агенция по горите са задържали 30 кубика незаконни дърва в Ловеч.

За същия период са извършени общо 7 693 проверки от служителите на регионалните дирекции по горите, държавните горски предприятия и горски стопанства. Инспектирани са 477 склада за дървесина, 1664 сечища и временни складове, 3 316 превозни средства и 2 236 физически лица, включително ловци и риболовци.

При извършените проверки са задържани 157 кубика дърва за огрев, 4 каруци, 9 моторни превозни средства и 5 моторни триона. Съставени са 71 констативни протокола и 203 акта за установени нарушения по Закона за горите.