Административният съд в Сливен е отхвърлил жалбата на собственика на фермата в Болярово. Решението е №156 от 7 август 2019 г., съобщават от Агенцията и посочват, че то може да се обжалва в 14-дневен срок.

Делото беше образувано по жалба на Христо Христов и е срещу заповед на директора на ОДБХ-Ямбол.

Припомняме, миналата година по време на епидемията от чума по дребните преживни животни, стопаните от фермата не допуснаха инспекторите от БАБХ да умъртвят животните им. В последствие им бе наложена глоба, която съдът отмени, но и бе заличена регистрацията на фермата. Именно жалбата срещу заличаването Административният съд е отхвърлил като неоснователна.

Заповедта за заличаване регистрацията на животновъдния обект и обезсилване удостоверението за регистрация на ОДБХ-Ямбол е заради извършени груби нарушения на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност (чл. 132, ал. 1, т. 18) от страна на неговия собственик/ползвател.

Ана Петрова и Тодор Христов попречиха на изпълнението на ветеринарномедицинските мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта при обявено вторично огнище на Чума по дребните преживни животни. Според БАБХ са грубо нарушение, тъй като поставят в риск живота и здравето както на животните, така и на хората, и водят до икономически загуби.

С полиция взеха проби от стопанството в Болярово

С полиция взеха проби от стопанството в Болярово

Блъскат и драскат с пирони колата на ветеринарите в Ямбол

Въпреки че епидемията от чума по дребните преживни животни у нас беше овладяна, България продължава да има статут на страна, инфектирана с болестта, заради действията на стопаните в Болярово и отказа им огнището на заразата в града да бъде унищожено, По тази причина България не може да влезе в процедура, която трае 6 месеца, за обявяването й на страна, свободна от чума по дребните преживни животни, съответно и да се освободят търговските отношения.

БАБХ иска помощ от прокуратурата за блокираната ферма в Болярово

БАБХ иска помощ от прокуратурата за блокираната ферма в Болярово

Втори месец ветеринари не се допускат до животните