Правителството при решение, с което да бъдат изплатени близо 60 хиляди лева обезщетения по волята на 5 решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за дела, водени срещу България.

Точната сума е 57 310 лева, които ще отидат за обезщетения за претърпени имуществени и неимуществени вреди, както и разходи и разноски на жалбоподателите.

Първото дело:
Делото "Варадинов срещу България" е заради невъзможността Вардинов да обжалва пред съд наложена му глоба по Закона за движение по пътищата от 2008 г. Глобата, която катаджиите наложили на мъжа била в размер на 50 лв. ЕСПЧ приема, че самото установяване на нарушението представлява достатъчно обезщетение и присъжда само разноски по делото в размер на 300 евро.

Второто дело:
По делото "Кормев срещу България" жалбоподателят повдига оплаквания, че осъждането му се дължи единствено на показания, изтръгнати с изтезание на друг обвиняем по същото дело, както и че условията в следствения арест и в затвора в Стара Загора са лоши. ЕСПЧ намира нарушение на правото на справедлив процес поради отказа на националните съдилища да разгледат аргумента за приложено полицейско насилие при получаването на самопризнания, само защото те са били подкрепени от други доказателства по делото. Според ЕСПЧ това означава на разследващите да се даде зелена светлина да подлагат обвиняеми и свидетели на изтезание, за да получат показания. Съдът признава и оплакванията по отношение на лошите материални условия. Присъденото обезщетение е 10 477 евро за неимуществени вреди, разходи и разноски по делото.

Третото дело:
По делото "Лебоа срещу България" има оплаквания от жалбоподателя за лошите материални условия в местата за лишаване от свобода. Мъжът се оплакал и от невъзможност да осъществява лични контакти с посетители и да провежда телефонни разговори в началото на задържането си. Съдът не приема оплакванията от битовите условия, но констатира нарушение на правото на личен живот на г-н Лебоа, тъй като не са му били предоставени правилата, уреждащи реда за достъп до телефон и правото на посещения в следствения арест. Присъдено му е обезщетение и разноски по делото в размер на 1 400 евро.

Четвъртото дело:
По делото "Ванчев срещу България" оплакванията на жалбоподателя се отнасят до изтърпяно вповече наказание, присъдено в тази връзка обезщетение в производство по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди и задължението за заплащане на съдебни разноски по воденото дело. Санкцията се отнася до размера на съдебните такси в производството по ЗОДОВ преди промените от 2008 г. - казус, по който ЕСПЧ се е произнасял многократно. Присъденото обезщетение и разходи по делото са в размер 11 500 евро.

Петото дело:
По делото "Крушев срещу България" жалбоподателят се оплаква от наложените му три административни наказания - имуществени санкции в размер на 5 000 лв. всяка, извършени за административни нарушения по ЗУТ, които съгласно тогава действащото законодателство не са подлежали на съдебен контрол. Поради установеното от ЕСПЧ право на достъп до съд е определено обезщетение и присъдени разноски в размер на 5 355 евро.