"Български гражданин, в миналото осъден и лежал в затвора по обвинение за банков обир, информира Банка ДСК, че притежава база данни, съдържаща клиентски данни от банката", информира банката в свое специално прессъобщение.

В него се казва, че на база на получената от гражданина информация банката е назначила вътрешно разследване, по време на което е установено, че не e имало успешна дигитална атака срещу информационните й системи.

"Във връзка с това, ако лице притежава такива данни, те могат да се получат само и единствено по друг, но също така незаконен начин с неправомерно действие във вреда на банката", подчертават от кредитната институция.

"Банка ДСК" е уведомила Комисията за защита на личните данни по случая и е подала доклад до съдебните органи.