Създават национална мрежа в подкрепа на деца с родители в затвора, съобщиха от асоциация "Дете и пространство". В България има над 12 000 деца, чиито бащи са в затвора. Според наличните сведения 800 000 деца в ЕС към момента са лишени от родител, който е в затвора.

"Те имат нужда от подкрепа, от знания и увереност, за да растат като пълноценни личности и да запазят контактите си със своя родител", подчерта председателят на ДАЗД Елеонора Лилова. Това стана при откриване на първата среща, организирана от Паневропейската мрежа за деца на затворници в Европа (COPE) са присъствали представители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието и Сдружение "Дете и пространство".

България е първата държава , която става партньор по проекта "Папа плюс" на Паневропейската мрежа за деца на затворниците в Европа /СОРЕ/, се казва в съобщението, изпратено до медиите.

На Лиз Ер, председател на проекта "Папа плюс" на Паневропейската мрежа за деца на затворници в Европа (СОРЕ) подчерта, че целта е не да налагат решаване на проблемите, а да ги откроят и да предизвикат намиране на отговори.

Това оставя траен отпечатък върху децата и заедно трябва да намерим верния път, като почерпим успешните практики от други държави, изтъкна комисар Юлиян Шемширов.

България активно участва в рамките на Съвета на Европа по изготвянето на първия по рода си нормативен документ по темата - препоръка на Комитета на министрите на Съвета на Европа относно защитата на правата на децата, които имат родител, лишен от свобода.

"Почти двайсет години ни отне да постигнем тези деца да бъдат видими, те не присъстваха дори в системите на НПО през 2000 година, когато във Франция бе създаден първообраза на нашата днешна мрежа. Днес тя обхваща територията на ЕС и в нея участват различни специалисти в подкрепа на децата на затворници в 21 европейски страни", каза Лиз Ер.

Рисковете по отношение на здравеопазването, образованието, психологията и поведението на подрастващите са много големи и ние работим върху модели, приложени в някои страни, които могат да бъдат адаптирани към условия в друга обществена среда, в други държави, изтъкна Лиз Ер.

На срещата за първи път в България бе прожектиран документалния филм "Папа плюс", който представя основните затруднения в поддържането на връзката между бащи, лишени от свобода и техните деца.

Предстои Препоръката на Съвета на Европа за подкрепа на децата на затворници и обяснителния доклад към нея да бъдат преведени на български език.

Екип на българското НПО работи с персонала на Софийския затвор за подкрепа на връзката между бащи, лишени от свобода и техните деца.

Весела Банова, психоаналитик и зам.-председател на Сдружение "Дете и пространство" представи един от трите документални филма, снимани в Сливенския затвор - "Майка от затвора".

Проектът "Папа плюс" на Паневропейската мрежа за деца на затворници в Европа /СОРЕ/ бе представен в София от изпълнителния й директор Лиз Ер. Срещата бе организирана от Паневропейската мрежа за деца на затворници в Европа (COPE), Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието и Сдружение "Дете и пространство", бе по същество старт на проекта в България.

Тя е и един от първите опити за прилагане на Препоръката на Съвета на Европа, приета през април тази година от Съвета на Министрите в Страсбург в подкрепа на децата на родители, които изтърпяват присъда лишаване от свобода.