За да се мотивират хората да дават повече средства за здравеопазване, трябва да се разшири пакетът от здравни услуги - това трябва да е смисълът от увеличената здравна вноска.

Такава позиция изрази д-р Мими Виткова, председател на Асоциацията на лицензираните фондове за доброволно здравно осигуряване, цитирана от health.bg.  

Тя изтъкна, че в момента значителна част от дейностите и консумативите не се покриват от касата.

„За една ендоскопска операция от жлъчка, която вече много клиники практикуват или за една смяна на колянна става пациентът трябва да доплати значителна сума, независимо, че има здравна застраховка. Има ограничения дори за достъпа до специалисти в първичната помощ." - коментира д-р Виткова.

Според нея, трябва да се създаде допълнителен, надграждащ осигурителен пакет, който да се поеме от частните фондове, като по този начин между тях ще се създаде конкуренция на базата на обема и качеството на предлаганите услуги.

По думите й, ако частните фондове поемат сегашния основен пакет заедно с НЗОК, нищо няма да се промени.

Тя прогнозира, че резултатите от подготвяната здравна реформа „ще бъдат доста стресови, както за здравната система, така и за цялото общество".

Като сериозни проблем пред реформата д-р Виткова посочи „несериозно кратките срокове" за нейното осъществяване, както и това, че не се е провела експертна, а само политическа дискусия за нейните насоки.

„Политически е нецелесъобразно след средата на един мандат да се предприемат радикални промени в която и да е система, още по-малко в здравеопазването. Защото резултатите ще бъдат налице извън този мандат." - поясни д-р Виткова.