Институциите за настаняване на хора с психични проблеми вместо да им  помагат, ги превръщат в средство за собственото си оцеляване.

Такава позиция изрази д-р Владимир Сотиров от столичната Амбулатория за психично здраве "Адаптация", по време на семинара "Психичното здраве - обществен приоритет или табу".

„В такива заведения хората губят социалните и професионалните си умение, стават зависими." - коментира д-р Сотиров, цитиран от health.bg.

По думите му, в специализираните институции приоритет е не съхраняването на личността на болния, а това да не бъдат закрити или да не бъде съкратен персоналът. Затова често не се отчита  дали съответното заведение е подходящо място за лечението на конкретен пациент, той се приема, за да се попълни „бройката".  

Според д-р Сотиров, за хората с психични страдания, които не могат да се грижат за себе си много по-подходящ е моделът на защитените жилища. Той дава възможност те да развият в максимална степен битовите и социалните си умения, да придобият поне частична самостоятелност.