Българско гражданство да не се предоставя срещу краткотрайни инвестиции, предлагат от Министерството на правосъдието.

Отмяната на тази възможност е заложена в публикуван днес за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българското гражданство. С приемането на новите текстове ще отпадне възможността чужденците, получили статут на постоянно пребиваващи у нас срещу инвестиции, да получават впоследствие гражданство при значително облекчени условия.

Борисов иска закриване на ДАБЧ

Борисов иска закриване на ДАБЧ

Три институции трябва да се произнесат по въпроса

Спирането на придобиване на гражданство срещу краткотрайни инвестиции ще важи и за членовете на техните семейства. Условията ще са валидни и за бизнесмените, увеличили инвестицията си при същите условия на закона до стойност най-малко два милиона лева.

Мотивът на вносителите е, че понякога кандидатстващите за придобиване на гражданство са станали български граждани като с са инвестирали в закупуване на държавни ценни книжа на стойност над един милион лева или са вложили сума над един милион лева в лицензирана кредитна институция.

Промените засягат и случаите, когато по договор за доверително управление са увеличили инвестицията при същите условия до два милиона лева, след подаване на молбата за придобиване на българско гражданство се оказва, че инвестицията не е налична.

Мислят промени по процедурата за отнемане на българско гражданство

Мислят промени по процедурата за отнемане на българско гражданство

Във връзка с отнетото гражданство на руснака Сергей Адониев

От правосъдното министерство са засичали и случаи, в които при направено вложение чрез договор за доверително управление лицето не притежава банкови сметки. То не е регистрирано като инвеститор в съответната банка, посочена от него за вложение на своя капитал под формата на парични средства или други финансови активи.

В същото време хората, които кандидатстват за българско гражданство на това основание, стават наши сънародници значително по-бързо и без да са длъжни да владеят български език и да се откажат от досегашното си гражданство, което ги облекчава значително.

В промените по Закона за българското гражданство се указват и нови съкратени срокове, в които Министерството на правосъдието, ДАНС и МВР трябва да се произнесат в отделните етапи на производството.

С промените по време на проверките спира да тече срокът на процедурата по получаване на гражданство.