Институциите не спазват неприкосновеността на личните данни. Тази позиция изявяват от "Демократична България". Според тях поставените от Агенция "Пътна инфраструктура" камери на възлови места нарушават правата ни и са в конфликт със закона. Това е причината те да изпратят до Народното събрание и АПИ законопроект, които да регламентира условията, при които се събира и съхранява тази според тях чувствителна информация.

"Демократична България" информира, че камерите не записват само информация за трафика. В официалната им позиция е записано, че от Агенция "Пътна инфраструктура" поддържат над 300 такива камери, но те освен координатите, заснемат и запазват регистрационния номер, скоростта и часа на преминаване.

Демократите искат признание от властта за отказ от е-гласуване

Демократите искат признание от властта за отказ от е-гласуване

Има политически страх от електронни избори

Данните от камерите се пазят безсрочно. "АПИ знае с голяма точност къде и кога сте пътували в страната с личния си автомобил през последните пет години", пише в позицията на демократите. Те акцентират, че отсъства правно основание за това и няма закон, който да позволява на АПИ да събира тези данни, нито да ги съхранява толкова време. Тези действия влизат в разрез с новия общ регламент за защитата на данните (GDPR).

Опасенията на политическото сдружение са, че данните се съхраняват по начин, който не предоставя информация кой, кога и по каква причина е ги е използвал. При евентуален пробив в системата и изтичане на информация, данните биха могли да станат всеобщо достояние.

"Демократична България" иска ВАС да отмени рестарта АЕЦ "Белене"

"Демократична България" иска ВАС да отмени рестарта АЕЦ "Белене"

Решението е в разрез със закона и е опасно за здравето на българите

От "Демократична България" са изготвили законопроекта предвид рисковете, които виждат в събирането и съхранението на информацията от камерите.

Мерките предвидени в законопроекта са: ограничаване и регламентиране на достъпа до събираната информация; задължително писмено известяване на всеки гражданин, когато за негов автомобил е извършено търсене в базата данни; изтриване на събраната информация не по-късно от 6 месеца след заснемането.

"Демократична България" чака бърза реакция от страна на НС по повод законопроекта им предвид влезлите в сила миналата седмица промени на европейското законодателство за защита на личните данни.