От "Демократична България" искат от Върховния административен съд да отмени решението на МС за АЕЦ "Белене". Председателят на "Демократи за силна България" Атанас Атанасов и председателят на "Движение Да България" Христо Иванов подадоха жалба до ВАС, с искане да бъде отменено решението на Министерски съвет от 16 май за АЕЦ "Белене", с което одобри предложения, свързани с възможностите за реализация на активите по проекта за изграждане на централата.

Демократична България вижда в АЕЦ Белене рестарт на кражби и завой към Кремъл

Демократична България вижда в АЕЦ Белене рестарт на кражби и завой към Кремъл

Според тях, това е измама спрямо дясно-центристките избиратели и са в готовност за протестни действия

Според "Демократична България" решението на МС е незаконосъобразно. Един от аргументите на движението е, че през 2012 г. Народното събрание подкрепя действията на МС за прекратяване изграждането на Ядрена централа на площадка "Белене".

НС се мотивира с резултатите от доклади, включително на БАН и на ИПИ, които изтъкват, че се крие сериозна опасност в изграждането на ядрена електроцентрала точно на площадка "Белене", тъй като сеизмичният риск на площадката в Белене е много висок. Според "Демократична България" не са изнесени данни, които да доказват икономическата ефективност на проекта.

Кабинетът внесе в НС предложението за рестарт на АЕЦ "Белене"

Кабинетът внесе в НС предложението за рестарт на АЕЦ "Белене"

По проекта да се работи без държавна гаранция, искат управляващите

От движението смятат, че решението на МС от 16 май нарушава нормативно регламентираните правила за приемане на подобен тип акт.

Според тях централният орган на изпълнителната власт не е изследвал цялостно и детайлизирано обективната фактическа ситуация, касаеща процесния проект. Според "Демократична България", в нарушение на закона, Министерският съвет е приел необосновано решение, застрашаващо безопасността, здравето и живота на българските граждани.

Те искат от ВАС след като разгледа жалбата да отмени решението на МС.

АЕЦ "Белене" не е екологичен проблем, увери Нено Димов

АЕЦ "Белене" не е екологичен проблем, увери Нено Димов

Хранилището за отпадъци - в компетенциите на енергетиката