Депутатите от Комисията по правни въпроси в Народното събрание преодоляха ветото на президента върху промените в Закона за съдебната власт, свързани със системата за случаен подбор на съдия по механизма за разследване на главния прокурор.

Припомняме, че на 1-ви август държавният глава наложи вето на Закона за допълнение на Закона за съдебната власт, приет на 21 юли 2023 г., с който се променя системата за случаен подбор на съдия по механизма за разследване на главния прокурор и се постановява допълнителен 6-месечен срок за избор на нов състав на Висшия съдебен съвет.

Президентът Румен Радев подчертава в мотивите си, че този закон не допринася за трайни и ефективни реформи в правосъдната система и това има пряко отношение към борбата срещу беззаконието и безнаказаността. Напротив, внасяйки съществени изменения в току-що приетия механизъм за определяне на специален прокурор, той е приет в ущърб на принципите на предвидимост и стабилност на нормотворческия процес. Законовата регламентация на нов срок за избор на членове на Висшия съдебен съвет накърнява принципа на мандатност като базисно правило за конституирането и функционирането на органите на публичната власт.

Малко след това народните представители от Комисията по правни въпроси приеха и на второ гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт частта за "особените правила за разглеждане на дела на престъпления, извършени от главния прокурор или от негов заместник". Вносители са Кирил Петков, Надежда Йорданова и Божидар Божанов.

Със законопроекта се цели да се преустановят всички възможни противоречиви тълкувания на действащите разпоредби и да се гарантира ефективното им прилагане относно престъпления, извършени от заместник на главния прокурор. Предлага се разработването на системи за случайно разпределение, които да отговарят на високи идентични изисквания за сигурност, без да има различно третиране, като е предвидено действащите системи да се прилагат до въвеждане на новите системи.

Със законопроекта се предлага въвеждане на единна система за случайно разпределение, отговаряща на високи стандарти, подлежаща на регулярен одит и използвана за всички цели по Закона за съдебната власт.

Според приетите нормативни промени в Закона за съдебната власт при разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или неговия заместник, се назначава съдия като прокурор във Върховната касационна прокуратура, който да разследва.

Становище на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за назначаване на прокурор за разследване на престъпления, извършени от заместник главния прокурор, сочи, че в тези текстове има непълноти и затова колегията отложи разглеждането на предложението за назначаване на съдия Даниела Талева от Софийски градски съд , за изпълняваща функциите на прокурор за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор.

Ветото на Радев беше преодоляно в комисия без дебати

Ветото на Радев беше преодоляно в комисия без дебати

С 13 гласа "За", 2 "против" и 1 "въздържал се"