Прокуратурата внесе обвинителния акт срещу 40-годишния Никола Минев за длъжностно присвояване на над 20 000 лв., съобщиха от Софийската районна прокуратура. За това престъпление той може да получи затвор до 8 години. Съдът може да конфискува до една втора от имуществото му, ако той бъде признат за виновен.

Обвиняемият Никола Минев бил "ръководител транспорт" в дружество за транспортни услуги. Той трябвало да осигурява необходимите средства за обезпечаване на заявените курсове. Минев бил служителят, който нарежда банкови преводи или тегли пари в брой от специална сметка на дружеството. С нея оперира само той.

Минев организира и контролира подготовката на автомобилите за годишни технически прегледи, контролира разходите на горива, смазочни материали и резервни части, контролира разходването от шофьорите на представените им средства и др.

Никола Минев е трябвало да отчита в началото на всеки календарен месец изтеглените от него пари и отчетните документи за тях за предходния месец, на счетоводителя на дружеството.

В края на януари 2014 г. обвиняемият имал финансови затруднения. Той решил да задържи за лична употреба изтеглените и получените от него от банковата сметка на ощетеното дружество парични суми, без да отчита същите пред счетоводителите на дружеството.

Във въпросната сметка постъпвали единствено приходи от клиенти за извършената им транспорта услуга от дружество "С".

От февруари 2014г. до месец май 2014г., Минев задържал общо 20 290. Делото срещу него ще бъде гледано в Софийския районен съд.