Две декларации на магистрати проверява Инспекторатът към Висшия съдебен съвет.

В тези две имуществени декларации има констатирано разминаване между декларирано и получена информация, като то варира между 5000 и 20 000 лв. Затова и Инспекторатът е започнал допълнителни проверки.

Декларациите не са коригирани в двуседмичния за това срок, съобщават от Инспектората. За още 49 такива имуществени декларации инспекторите очакват коригираща декларация.

Инспекторатът към ВСС иска законови промени, за да проверява магистратите

Инспекторатът към ВСС иска законови промени, за да проверява магистратите

Главният инспектор да иска съдействие от главния прокурор искат инспекторите

Иначе кампанията по проверка е обхванала 4168 декларации на съдии, прокурори и следователи за 2017 г. Фактически е проверено имуществото на 10 195 лица, включително наличностите по банковите им сметки към 31 декември 2017 г., тъй като проверката обхваща и съпрузите, и лицата, които живеят на съпружески начала с магистратите, включително и децата, ненавършили пълнолетие.

От общо проверени 4168 декларации, при 3330 е установено съответствие.

В 838 декларации са установени несъответствия, като при 787 от тях те са отстранени с коригираща декларация.

Инспекторите очакват още 49 магистрати да си подадат корекция на декларацията.