ВАС окончателно отмени наложената на Джок Полфрийман принудителна мярка за напускане на страната, съобщиха от Върховния административен съд (ВАС).

Решението е на тричленката на Върховния административен съд, която потвърди решението на Административен съд София-град за отмяна на заповедта на директора на Дирекция "Миграция" при МВР от 2011 г. С нея на австралийския гражданин Джок Полфрийман е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) - временна забрана за напускане на Република България.

Решението е окончателно. То беше образувано във ВАС по касационната жалба на директора на Дирекция "Миграция".

Върховните съдии посочват в решението си, че съгласно Закона за чужденците в Република България забрана за напускане на страната се налага на чужденец, който е осъден с влязла в сила присъда и не е изтърпял наложеното наказание затвор.

Заради това, че наказанието затвор на австралиеца Джок Полфлийман понастоящем не се изпълнява и той е освободен предсрочно с условна присъда, се алага изводът, че е отпаднало изискването за прилагането на принудителна административна мярка - временна забрана за напускане на страната.

Той бе осъден на 20 г. затвор и започна изтърпяването на мярката, но фактическото основание за прилагането й е отпаднало. Той бе в затвора до 20 септември 2019 г., когато бе условно предсрочно освободен от изтърпяване на остатъка от наказанието с определение на Софийски апелативен съд от 19 септември 2019 г.

Полфрийман беше осъден на 20 години затвор за убийството на студента Андрей Монов през 2011 година, но през 2019 година Софийският апелативен съд го освободи предсрочно.