Европейската комисия представи доклад със сравнителни данни относно независимостта, качеството и ефикасността на правосъдието в държавите членки на Европейския съюз.

Според данните на ЕК продължителността на съдебните дела в България намалява.

Относно това правосъдният еврокомисар Вера Йоурова заяви на пресконференция, че в страната ни се наблюдава известни подобрение в продължителността на делата. По думите ѝ, цитирана от Дарик, в България има подобрение по отношение на някои количествени показатели.

Държавата изплаща над 140 хил. лв. на пострадали от забавено правосъдие

Държавата изплаща над 140 хил. лв. на пострадали от забавено правосъдие

Заявления срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт се подават в Инспектората към ВСС

С данните ЕК цели да подпомогне националните органи, така че да се подобри ефикасността на съдебните системи в страните.

На пресконференцията Йоурова заяви, че данните за нивото на правосъдието в ЕС идват в момента, когато поддържането на върховенството на закона е на първо място в дневния ред на Общността. "Без върховенство на закона, демокрацията, гражданските права и доброто финансово управление на средствата в ЕС са изложени на риск", посочи еврокомисарят.

С индекса ЕК насърчава държавите членки и дава примери за добрите реформи в сферата на правосъдието и независимостта на съдебната власт.

Българите с най-ниско доверие към съдебната власт и парламента

Българите с най-ниско доверие към съдебната власт и парламента

40% от българите смятат, че "Борисов 3" ще издържи докрай

Данните показват, че в сравнение с предходното издание на Индекса за развитието на правосъдието в държавите членки на ЕС през 2018 година различните показатели се развиват.
Най-голямо значение докладът отдава на оценката на върховенството на закона.
Индексът отчита по-подробно съветите към държавите относно съдебната власт, особено при участието на изпълнителната власт и парламента при назначаването и освобождаването на съдии и председатели на съдилища, както и по отношение на прокуратурата.

Според гражданите и бизнеса именно намесата и натискът на правителството и политиците е основна причина за липсата на независимост на съдилищата и съдиите.

Правителството отпусна 60 хил. лв. за обезщетения по бавно правосъдие

Правителството отпусна 60 хил. лв. за обезщетения по бавно правосъдие

12,1 млн. лв. се предоставят като трансфер по бюджета на съдебната власт за покриване на неизпълнението на приходната му част

За първи път се предоставят данни за продължителността на производствата във всички съдебни инстанции.

В съобщението на ЕК се отбелязва, че спрямо предишния период усещането за независимост на съдебната власт сред деловите среди се е повишило или се е запазило непроменено в над 60% от държавите в ЕС.

Болното правосъдие в издирване на справедливост

Болното правосъдие в издирване на справедливост

Над 500 престъпници с ефективни присъди се укриват и това е само половината информация. Окончателните данни се очакват в началото на февруари

Съдебната практика в държавите членки в областта на правосъдието е висока, доста стабилна, дори и да се различава значително между различните страни. Това показва значението на продължаващите усилия за гарантиране на ефективността на съдебната система, пише в доклада.

В доклада са посочени данни до 2016 година.

Относно броя на входящите граждански, търговски, административни и други дела, решени на първа инстанция, ЕК отчита, че през 2016 година продължителността на тези дела у нас е леко завишена спрямо 2015 и 2014 година, когато продължителността на делата е била еднаква.

Относно времето, необходимо за разрешаване на административните случаи у нас, ЕК отчита лек спад.
Нивата по този показател през годините са близки.
Все пак се забелязва, че продължителността за разрешаването на административните дела през 2014 година е била по-висока от 2010 година. През 2015 година обаче продължителността намалява, а през 2016 година е почти на нивото през 2010 година.

Почти 16 г. се точи дело за собственост върху поземлен имот в Банкя

Почти 16 г. се точи дело за собственост върху поземлен имот в Банкя

Междувременно някои от участниците в процеса са починали