15 години, 10 месеца и 10 дни е продължило дело за собственост върху поземлен имот в Банкя. Докато трае производството някои от страните по делото са починали и се наложило да бъдат привлечени техни наследници. Въпреки сложността на делото, от Инспектората на ВСС признават, че в случая има забавяне.
Делото е част от проверката на Инспектората към ВСС на 188 заявления от граждани за бавно правосъдие. От тях за основателни са признати 69. Срокът на проверката е 1 октомври - 31 декември 2017 г.

Делото е започнало през август 2001 г. Тогава трима ищци предявяват искове за установяване на правото на собственост върху имота. Приключва през юни 2017 г. През тези 15 години, 10 месеца и 10 делото е разгледано само на две инстанции.

187 хил. лв. изплаща правителството на пострадали от забавено правосъдие

187 хил. лв. изплаща правителството на пострадали от забавено правосъдие

Проверката и произнасянето по заявленията се извършват в 6-месечен срок

Първоинстанционното производство в Софийския районен съд (СРС) е продължило 3 години и 4 месеца. Проведени са 12 съдебни заседания. Голяма част от тях са отложени, тъй като съдът е допускал безкритично доказателствените искания на страните. Многократното отлагане на съдебните заседания за събиране на доказателства е забавило производството с близо една година.

Във въззивното производство в Софийски градски съд (СГС), продължило 12 години и 6 месеца, са допуснати много забавяния, причинени от действията на съда.

Основната причина за продължителността на въззивното производство е големият брой на съдебните заседания - 16, и интервалите, през които те са насрочвани - от 5 до 9 месеца.

С над 270 000 лв. обезщетяват пострадали от забавено правосъдие

С над 270 000 лв. обезщетяват пострадали от забавено правосъдие

Парите са заложени в централния бюджет

12 от всички 15 отлагания на съдебните заседания са заради събиране на доказателства. Съдът не е дисциплинирал участниците в процеса към по-добра организация и прецизност при предявяване на доказателствените искания и събирането на доказателства, гласи проверката на Инспектората.

Освен това два пъти съдът е бездействал и с това приключването на делото е забавено допълнително. Първият път - когато СГС е върнал делото на първоинстанционния съд за произнасяне по молба на ищците за допълване на съдебното решение. СРС се е произнесъл за по-малко от месец и е изпратил отново делото на СГС за продължаване на съдопроизводствените действия. Следващото съдебно заседание пред СГС е проведено 3 години по-късно, без наличие на основателна причина.

Забавеното правосъдие е ненужно правосъдие

Забавеното правосъдие е ненужно правосъдие

Министърът се обяви „за" хуманизация на режима, той да бъде работещ

При втория случай администрирането на касационната жалба на един от ответниците срещу решението по делото е продължило 15 месеца. Тя е върната на жалбоподателя, тъй като той не е отстранил допуснатите в нея нередовности. Съдът се е забавил 6 месеца по произнасянето на искането за правна помощ. Заради тази и другите нередности приключването на въззивното производство е забавено с 9 години.

Отчетът на Инспектората към ВСС за установените нарушения на правото на разглеждане и решаване на делата в разумен срок за периода 1 октомври - 31 декември 2017 г. може да се прочете на интернет страницата на ИВСС - http://www.inspectoratvss.bg/bg/page/16.