Етичната комисия към ВСС прие доклада си по кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор. Вчера това направи и Комисията по атестирани и конкурсите към прокурорската колегия на ВСС. Двата доклада ще бъдат изпратени на прокурорската колегия. При приемането на доклада днес присъства и Иван Гешев, съобщава на сайта си ВСС.

Докладът съдържа констатации, че "предложеният кандидат за главен прокурор Иван Стоименов Гешев отговаря на изискванията, регламентирани в чл. 170, ал. 5 от ЗСВ. Не са налице предпоставки за основателно съмнение, че с действията си прокурор Иван Гешев е накърнил общественото доверие в независимостта на съдебната власт", се посочва в текста.

В конкретните случаи, за които са депозирани сигнали и са извършвани проверки, прокурор Иван Гешев е съблюдавал поведение, което не го е поставяло в риск да злоупотреби е положението си или да дискредитира прокуратурата като институция. Липсват данни, които да поставят под съмнение нравствените качества на кандидата, неговата квалификация и опит. Прокурор Иван Гешев притежава необходимата специфична подготовка и мотивация за заемане на съответната длъжност".

Комисията за атестиране прие кандидатурата на Иван Гешев

Комисията за атестиране прие кандидатурата на Иван Гешев

Утре номинацията му ще се разгледа и в Етичната комисия

В доклада на Етичната комисия се посочва и, че в периода 25.07.-01.09.2019 г., във връзка с процедурата за избор на главен прокурор във Висшия съдебен съвет, са постъпили 64 броя становища от лица, включени в кръга на лицата по т. 3 и т. 4 от раздел II от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор. От тях в 60 броя се съдържа подкрепа за издигнатата с решение на Прокурорската колегия кандидатура за главен прокурор. В 27 от тях се съдържа и призив към членовете на Прокурорската колегия към ВСС за провеждане на процедурата по избор съгласно закона и без поддаване на опити за вмешателство. В четири от становищата е изразено несъгласие с кандидатурата на Иван Гешев за главен прокурор, като според КПЕ в тях не се съдържат данни за нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати от страна на прокурор Гешев.

Като доказателство за притежаваните от Иван Гешев подготовка и личностни качества са посочени "постигнатите високи резултати в работата на Специализираната прокуратура под негово ръководството, които са отчетени от Европейската комисия в техническите доклади".

На въпрос от страна на председателя на Комисията по професионална етика Георги Кузманов за постъпилите сигнали, заместник-главният прокурор Иван Гешев сподели личното си мнение, че няма проблем в разделението на властите, а има проблем във взаимодействието и контрола между тях. Според него създаденото обществено напрежение и натиск са очаквани и са един от начините за компрометиране на кандидата и на изборната процедурата, като не зависят от личността на кандидата. Кандидатът уточни, че "гражданите и обществото имат право да изложат своето мнение по всякакъв начин, стига да не се нарушава законът", както и че процедурата за избор на главен прокурор в България е една от най-откритите и демократични.

Прокурор Гешев заяви и че не се притеснява от каквито и да е сигнали срещу себе си, и подчерта, че участието му в процедурата, както и изборът да бъде прокурор, са лично решение.