България подкрепя новия хоризонтален подход на Европейската комисия за проследяване актуални процеси при правосъдните реформи и независимата съдебна власт в държавите членки.

Хоризонталният подход следи антикорупционната рамка, медийният плурализъм и други институционални въпроси, свързани с отношенията между властите, съобщиха от министерството на правосъдието.

Първата мисия по новия хоризонтален механизъм за върховенство на правото се проведе онлайн.

На базата на предоставената информация ще бъде изготвен Годишният доклад за върховенство на правото. Той ще обхваща всички държави-членки и ще отразява текущите значими процеси по отношение на правната и институционална рамка. 

Европейската комисия ще използва и данни на неправителствения сектор и гражданското общество при събирането на необходимата информация.

В документа ще бъдат представени и добри практики, и съществуващи предизвикателства. Докладът ще се изготви в тесен диалог с държавите-членки на ЕС и заинтересованите страни (Мрежата на председателите на върховни съдилища в ЕС, Европейска асоциация на съдиите, Европейска мрежа на съдебните съвети, Конференция на европейските конституционни съдилища, Европейска федерация на журналистите и др.).

По видеоконферентна връзка с експертите от Европейската комисия разговаряха вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева, министърът на правосъдието Данаил Кирилов, министърът на вътрешните работи, както и представители на съдебната власт - членове на ВСС от съдийската и прокурорската колегия, главният прокурор Иван Гешев, председателят на ВКС Лозан Панов, председателят на Специализирания наказателен съд и инспектори от ИВСС. Срещи бяха проведени с независими органи - с председателя на КПКОНПИ, както и с членове на Съвета за електронни медии.