При внезапна проверка на пунктове за технически преглед служители на ИА "Автомобилна администрация" съставиха 46 акта.

Санкционирани са пунктовете допуснали автомобили без платен пътен данък.

Проверката се е осъществила на територията на София, а от "Автомобилна администрация" са установили, че в 10 пункта техническите специалисти са допуснали 46 превозни средства да преминат успешно прегледа, без да е платен данъкът към съответната община.

Санкцията за такова нарушение е в размер на 1500 лева. На пунктове, при които са установени нарушения, ще бъде задействана процедура по отнемане на разрешителните.

ИА "Автомобилна администрация" ще продължи да извършва изненадващи проверки на пунктове за технически прегледи в цялата страна.