От 20 до 150 лева е глобата за родители, които не се предприели мерки децата им, навършили 14 години, да получат лични карти.

Това съобщиха от ОДП-Ловеч, цитирани от БТА.

Специални писма, изпратени от група "Български документи за самоличност" от ОДП, получават всички семейства в населените места в областта, в които има деца, навършили 14-годишна възраст до този момент.

В писмата се посочват необходимите документи за издаването на личната карта - удостоверение за раждане на детето - оригинал и копие, две снимки по образец, удостоверение за постоянен адрес от служба ЕСГРАОН в съответната община или кметство, както и заявление по образец, което се попълва в паспортната служба на полицията.

Документите за издаване на първа лична карта се подават в паспортната служба лично от детето в присъствието на родител или настойник.