Изгарянето на отпадъци може да продължи в ТЕЦ "Брикел", предупреждават от "Грийнпийс".

От организацията посочват, че делото срещу въглищната централа е получило неочакван обрат, след като Върховният административен съд е отменил решението на Административния съд в Стара Загора, което задължи РИОСВ да преразгледа решението си дали ТЕЦ "Брикел" трябва да оцени отрицателните ефекти върху здравето на хората, преди да продължи с изгарянето на отпадъци.

Те заявяват, че след решението на ВАС централата може да получи разрешително за изгаряне на отпадъци без оценка на въздействието върху здравето и околната, заобикаляйки новата нормативна уредба, която направи тази оценка задължителна независимо от количествата отпадъци. Ако ВАС беше потвърдил решението на старозагорския съд, "Брикел" АД трябваше да започне процедурата по разрешаване на горенето на отпадъци отначало, поясняват от "Грийнпийс".

ТЕЦ "Брикел" подновява работата си

ТЕЦ "Брикел" подновява работата си

РИОСВ-Стара Загора отмени актът за спиране на мощностите

Според тях съдът не е взел предвид честите аварии на централата и лошото ѝ техническо състояние, а също не се е съобразил със задължителната практика на Съда на ЕС, съгласно която не е от значение дали отпадъците се "обезвреждат" или "оползотворяват", тъй като и двете дейности могат да причинят съществено замърсяване на околната среда.

Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване. Могат да бъдат обжалвани само присъдените съдебни разноски от 8 500 лева, уточняват от "Грийнпийс".

От организацията заявяват, че са неприятно изненадани от решението, което слагало петно на българската правосъдна система.

ТЕЦ "Брикел": Дейността ни е спряна неправомерно и крие редица рискове

ТЕЦ "Брикел": Дейността ни е спряна неправомерно и крие редица рискове

Сливен и Перник може да останат без топла вода, а Гълъбово без отопление

Те са обезпокоени и от факта, че е променен докладчикът по делото. Вместо от определения от системата за случайно разпределение на делата съдия, делото е било решено от съдия, командирован от Административния съд в Пловдив.

Решението на Върховния административен съд е огромна стъпка назад в борбата за чист въздух в България, категорични са екозащитниците. Според тях в това решение прозира неразбирането, че морално и технически остарели централи като "Брикел" нямат бъдеще.

ТЕЦ "Брикел" прави станция за измерване на въздуха в Гълъбово

ТЕЦ "Брикел" прави станция за измерване на въздуха в Гълъбово

Според директора действията на институциите ще доведат до големи загуби