Под ръководството на главния прокурор Иван Гешев към Прокуратурата е създаден Щаб заради решението на Народното събрание за въвеждане на извънредно положение в страна от 13 март до 13 април.

Щабът ще следи дали се спазват правилата и мерките в условията на извънредно положение по преодоляване на негативните последици от разпространението на заболяването, както и ефективното противодействие, разкриване и разследване на свързаните с него престъпления.

От министрите на здравеопазването, на вътрешните работи и на икономиката се изисква ежедневно да предоставят доклади за актуалната обстановка в страната съобразно компетентността им, както и за взетите мерки по изпълнение на отговорностите им.

На административните ръководители на апелативните прокуратури е възложено на специален надзор да бъдат взимани всички досъдебни производства, свързани с нарушаване правилата и мерките в условия на извънредното положение.

Щабът ще обменя информация с щабовете на другите структури, да се преодолеят негативните последици от разпространението на коронавируса в органите на държавната власт.