Горски инспектори от Регионална дирекция по горите - София задържаха 10 куб. м. дърва за огрев при проверка в частен двор в с. Челопеч. Дървата са били немаркирани, без необходимите документи. Материалът е задържан и на нарушителят е съставен акт за нарушение по Закона за горите.

При съвместна проверка със служители на Държавно горско стопанство - Ихтиман и служители на жандармерийско управление - София, горските инспектори от РДГ София са заловили двама нарушители в момент на транспорт на немаркирана дървесина. Дървесината не е била придружена и с превозен билет, доказващ законния й произход. На виновните лица са издадени актове за нарушение по Закона за горите. Задържани са две каруци.

Горските инспектори са санкционирали и лицензиран лесовъд заради извършена сеч в землището на с. Мирково, на територията на ДГС Пирдоп. При проверката е констатирано, че за насаждението е издадено позволително за сеч, което обаче не е влязло в сила в момента на извършване на сечта.

През последните десет дни горските служители на РДГ София са съставили 11 акта по Закона за горите, задържани са 1 МПС, две каруци и 14 куб. м. дърва