Фактите са следните - в докладите се говори за главния прокурор и висши магистрати. Това заяви министърът на правосъдието Данаил Кирилов пред журналисти преди Кръглата маса по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека по групата дела С.З. срещу България и Колеви срещу България. Тя се провежда днес и утре и засяга проблема за неефективното наказателно производство в България и липсата на гаранции за независимо наказателно разследване срещу главния прокурор.

Кирилов посочи, че в приетата през юли 2018 г. пътна карта, когато той самият все още не е бил министър, на съвет, в който са участвали представители на всички неправителствени организации, изрично е била записана мярка 40, в която се казва: "Главният прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд".

Нека съобразим Конституцията, където в частта "Съдебна власт" статутът на тримата големи винаги е бил равноустановен, каза още правосъдният министър.

10 организации с писмо до ЕК алармират за опасност за българския съд

10 организации с писмо до ЕК алармират за опасност за българския съд

Години наред не се изпълнява решение на ЕСПЧ по делото "Колеви"

Той подчерта, че в неговото предложение е предвиден режим за тримата големи, който подлежи на дебат. След като всички заинтересовани страни изразят становището си по въпроса, парламентът трябва да вземе окончателното решение дали този режим ще бъде и за тримата заедно, или само за главния прокурор.

Кирилов изрази мнение, че какъвто е правният риск за водене на разследване спрямо главния прокурор, такъв трябва да е и спрямо председателите на ВКС и ВАС. Той се аргументира с факта, че не е лесно един първоинстационен съдия да постанови осъдителна присъда срещу началника си - председател на върховен съд.

Припомняме, във вторник десет неправителствени организации се обявиха против предложените от Кирилов промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които вписват процедура за временно отстраняване и предсрочно прекратяване на правомощията на т.нар. "трима големи" в съдебната власт - председателите на Върховния касационен съд (ВКС), Върховния административен съд (ВАС) и на главния прокурор (ГП).

Кирилов предлага разследване на "тримата големи" след разрешение на ВСС

Кирилов предлага разследване на "тримата големи" след разрешение на ВСС

Отправени бяха критики, че в предложенията липсва логика

Миналата седмица Кирилов предложи по искане на министъра на правосъдието или с гласовете на поне трима от съответната колегия на ВСС да се дава разрешение за започване на наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу "тримата големи" и за временното им отстраняване от длъжност.

Според неправителствените организации обаче няма нужда от специален ред за разследване на председателите на върховните съдилища, тъй като начинът, по който се образува наказателно производство срещу тях можел да се превърне в сплашващо влияние върху съда.

Извънредно заседание на Съвета за съдебната реформа предлагат от БИПИ

Извънредно заседание на Съвета за съдебната реформа предлагат от БИПИ

Възможността за смяна на шефовете на ВКС, ВАС и прокурор №1 да се обсъди на Съвета