Окръжна прокуратура-Пазарджик е внесла в съда обвинителен акт срещу кмета на Община Белово, обл. Пазарджик, Костадин Варев. Също с обвинителен акт се е сдобила и Анета Кечева, началник Общинска служба "Земеделие" - гр. Септември, съобщават от прокуратурата.

Срещу Костадин Варев обвинението е по три пункта - два за престъпление по служба и за умишлена безстопанственост (чл. 282 ал. 2 r чл. 219 ал. 4 от НК). Анета Кечева е предадена на съд за престъпление по служба.

Обвинението касае период от месец април до месец декември 2014 година. Припомняме, разследването срещу кмета на Белово Костадин Варев започна преди две години

Кметът на Белово продал на безценица всички земи на общината на своя фирма?

Кметът на Белово продал на безценица всички земи на общината на своя фирма?

30 000 дка са продадени за около 2 млн. лв. или средно по 80 лв. всеки

Едно от престъпленията е извършено в съучастие между Варев и Кечева, която е нарушила служебните си задължения при сформиране на състава на комисия по чл.78а ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи. Кечева е издала три броя заповеди за извършване проверка на място за установяване на начин на трайно ползване на имоти в землището на гр.Белово, с.Мененкьово, с.Габровица, с.Сестримо и с. Момина Клисура в Община Белово.

Впоследствие двамата обвиняеми са съставили пет броя констативни протоколи, в които са отразили неверни начини на трайно ползване на земи - вместо пасища и мери са ги вписали като изоставени или затревени ниви. Последвала е продажба на земи в огромни размери.

Общинските земи са продадени на две фирми "Българско земеделско производство" ООД - София и на "Навигатор-5" ЕООД -гр.Вълчи дол. Сумите от продажби на земите в размер на 2 291 929 лева са изразходвани за ремонт на 64 броя обекти в общината, като за 151 000 лева не може да се установи къде са вложени.
В тази връзка е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост на Костадин Варев.

Другото обвинение срещу Костадин Варев е за безстопанственост по повод изваждане на тръби от напорен водопровод, положени преди 30 години в землището на гр. Белово.
По делото е установено, че тръбите са били извадени и продадени за отпадъчно желязо на стойност 75 000 лева, но 50 000 лева от тях не били внесени в касата на общината. Изваждането на тръбите е станало в периода от януари 2013 г до август 2014 г. по договор с фирма, избрана от кмета Варев, без търг. Вредата на общината е в размер на 50 000 лева.