Концепцията за нова наказателна политика ще бъде само ненужен документ. Това стана ясно от думите на адвокат Михаил Екимджиев от Асоциацията за европейска интеграция и защита на човешките права пред БНР.

Причината са противоречието между заложената нова концепция за наказателна политика 2020 - 2025 г. промените в Наказателния кодекс, адвокат Екимджиев прогнозира, че 

Проектът на нова концепция за наказателна политика 2020 - 2025 г., публикувана от Министерството на правосъдието за обществено обсъждане се предвижда наказанието доживотен затвор без право на замяна да отпадне, да има повече административни глоби и пробация вместо затвори, ремонт на Наказателния кодекс. Идеите, заложени в документа, се разминават със законови промени, приети след извършване на тежки престъпления, които приковаха вниманието на цялото общество.

Повод за промените бяха няколко тежки убийства и изнасилвания от последните месеци. На 30 януари убиецът на 7-годишната Криси от село Сотиря получи доживотен затвор без право на замяна.

Това беше първата присъда след промяната в закона, свързана със съкратеното съдебно следствие. Според адвокат Екимджиев смята, че противоречивата законодателна практика е част от цялата тази имитационна политика.

Концепцията е добра. "Тя е правена от експерти, но няма да има кой да я изпълнява, защото политическото ни управление се осъществява в кратки мисловни темпорални и връзки и параметри и под натиск на популистки идеи и желание да се угажда на популистки настроения", каза той. Според него това е причината документът скоро да бъде забравен.

Относно наказанието доживотен затвор без право на замяна той смята, че трябва да се даде шанс на осъдените за ресоциализация.

"Поне в държавите членки на Съвета на Европа това наказание - доживотен затвор без замяна, е неприемливо от гледна точка на правозащитните стандарти на Европейския съд по правата на човека и на Съвета на Европа. Във всички случаи трябва да има някаква "хуманитарна перспектива", смята адвокат Екимджиев.

Според него трябва да може, макар и след 10,15, 20 или 30 години, осъденият да получи шанс за ресоциализация.

Европейският съд по правата на човека дава широка свобода на преценка на държавите как да регулират тази материя, смята той.

Има няколко решения, включително и по български дела на Европейския съд, че доживотният затвор без замяна, без никаква възможност за промяна на това положение, съчетан с изключително тежките хигиенни битови условия, изолацията в която пребивават тези затворници, в която деградираат, представлява нарушение на абсолютната забрана за нечовешко и унизително третиране по смисъла на член 3 от Конвенцията за правата на човека".

За идеята престъпленията с много ниска обществена опасност да отпаднат от наказателно преследване и да се наказват с по-големи глоби, адвокат Екимджиев коментира, че "за да намалим престъпността, на първо място трябва да имаме по-добро образование, по-добра икономика и да има съзнание за неизбежност на наказанието".

Юристът смята, че нито ожесточаването на наказателната репресия, нито облекчаването й влияят върху съзнанието на извършителя. "Когато един човек е решил да извърши престъплението, не мисли дали ще го хвана, той мисли, че ще му се размине", категоричен е адвокат Екимджиев.