Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество иска отнемане на незаконно придобито за общо 2 323 683.66 лв.

В Окръжния съд в Плевен се внася иск срещу Янко Николов за 43 009.96 лв. Той е обвинен за това, че през 2018 г. е причинил имотна вреда, представяйки се за полицейски служител, който противодейства на група за телефонни измами. Пострадалият е предал на Николов парични средства и златни накити.

В Софийския градски съд се внася иск срещу Магдалена Борисова за 1 273 650.42 лв. Тя е обвинена за това, че като управител на две търговски дружества е използвала документи с невярно съдържание - справки за ДДС, за получаване на данъчен кредит по фиктивни сделки.

В Окръжния съд в Сливен се внасят две искови молби на обща стойност 488 995. 18 лв. срещу участници в престъпна група. Николай Петров и Богомил Качаров са обвинени от прокуратурата за това, че между 2012 г. и 2016 г. в Сливен, Белгия и Нидерландия са държали имущество, придобито от трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

В Окръжния съд в Пловдив се внася иск срещу Асен Ватралев за 373 107.95 лв. Той е с обвинение за това, че е участвал в организирана престъпна група за данъчни престъпления в периода 2017 - 2018 г.

В Окръжния съд в Шумен се внася иск срещу Атанас Вълчев на стойност 144 920.15 лв. Той е обвинен от прокуратурата за неплащане на данъчни задължения в особено големи размери.