Председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов е изпратил писма с искане за повече информация по повод наложената санкция от страна на държавния секретар на САЩ на съдията Андон Миталов и семейството му.

Писмата на председателя на ВКС са до главния прокурор, ИВСС и КПКОНПИ

В писмо до главния инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) се иска да бъде уведомен дали в ИВСС е образувана проверка срещу съдия Андон Миталов от Специализирания наказателен съд и в случай че има образувана такава, какъв е нейният предмет и резултат. Припомняме, малко по-рано от ИВСС съобщиха, че при тях нямат сигнали за съдията

В писмо до главния прокурор председателят на ВКС моли да бъде уведомен дали е образувано досъдебно производство за престъпление от общ характер срещу съдия Андон Миталов и провеждано ли е разследване. Ако има такова производство - на какъв етап от развитието си се намира то, за какво престъпление е образувано, въз основа на какви конкретни законен повод и данни.

"Моля да посочите постъпвали ли са сигнали и/или жалби срещу посоченото лице с характер на съобщение за извършено престъпление; извършвани ли са в тази връзка проверки по реда на чл. 145, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за съдебната власт и чл. 196, ал. 1, т. 6 от Наказателно-процесуалния кодекс", пише в писмото на Лозан Панов.

Третото писмо от председателя на ВКС е изпратено до председателя на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Сотир Цацаров с молба за информация дали са постъпвали в КПКОНПИ сигнали и/или жалби срещу съдия Андон Миталов от Специализирания наказателен съд с данни за противоправна дейност и извършвани ли са проверки срещу него по посочения повод.