Нови мерки за безопасността по пътищата искат от Института за пътна безопасност, защото настоящите не работят. Това става ясно от доклад на Института за травматизма по пътищата у нас.

Техни данни сочат, че независимо взетите мерки травматизмът по пътищата не намалява.

157 пешеходци са убити у нас през 2017-а

157 пешеходци са убити у нас през 2017-а

Сериозен ръст в сравнение с миналата година

От института изтъкват, че независимо дали причината е в невниманието и непредпазливостта или в неправилното шофиране и неспазването на правилата за движение, резултатът води до повишаване на пътния травматизъм.

Институтът предлага промяна в Системата за управление на Безопасността на движението по пътищата.

Целите на действащата национална стратегия за подобряването на безопасността по пътищата са "Намаляване броя на убитите при ПТП с 50%. През 2020 г. техният брой не трябва да надвишава 388; Намаляване броя на тежко ранените при ПТП с 20%. През 2020 г. техният брой не трябва да надвишава 6363."

Анализът, които институтът прави върху пътния травматизъм е извършен в период 2010 - 2017 г. Той показва, че мерките изобщо не водят до желаните резултати. 

Снимка 345093

Източник: Институт за пътна безопасност

През 2017 г. предвидените резултати би трябвало да бъдат 504 загинали на пътя, а реалните резултати са 682 жертви.

Институтът се позовава и на данни на ЕК, които показват, че рискът от загуба на живот в България е един от най-високите в ЕС и е няколко пъти по-висок отколкото в Германия, Италия, Великобритания и Франция.

Ранените на пътя пък би трябвало да бъдат 6878 спрямо целите на действащите към момента мерки. Реално пострадали по пътищата са 8680 души. 

Снимка 345099

Източник: Институт за пътна безопасност

От анализа си институтът за пътна безопасност прави изводи, че предвидените мерки за намаляване на жертвите от ПТП в Националната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на България 2010-2020 година не могат да въздействат за постигане на поставените цели. Средата в която се осъществява движението по пътищата е изключително нестабилна и поражда необходимост от промени в Системата за управление на БДП. Необходими са незабавни действия за ограничаване на травматизмът сред най-уязвимите участници в движението.

Предложенията, които института прави са:

  1. Създаване на експертен орган за анализ, координация и взаимодействие.
  2. Реформа в административното производство при установяване и санкциониране на нарушителите.
  3. Създаване на пътна карта за развитието на безопасността на движенето по пътищата в Българя 2018-2020 година.

Позицията на Института е, че може да се отбележи, че отговорните длъжностни лица, които ръководят Системата за управление БДП, не са предприели мерки за повишаване на координацията и взаимодействието между различните организации, участващи в процеса.

Пътят Русе - Бяла е най-смъртоносната отсечка у нас

Пътят Русе - Бяла е най-смъртоносната отсечка у нас

Пътна карта показва най-смъртоносните отсечки по българските пътища