Откриха 100 тона пестициди, голяма част от тях загробени, при разпоредените проверки от Върховната административна прокуратура.

Припомняме, в края на юли ВАП възложи на МОСВ и БАБХ да проверят съхранението на пестициди на територията на цялата страна. Това се случи само ден, след като екоминистърът разпореди проверка на складовете с пестициди, след като в канала на Марица бяха отчетени над 350 пъти завишение на нитрати, нитрити и амониев азот.

По-рано прокуратурата ангажира Ревизоро, Кунчев и Желязков с чистотата на река Марица,. тъй като бе съобщено за 29 крави, които са измрели, след като са пили вода от канал, вливащ се в реката край Димитровград.

От прокуратурата посочват, че проблемът с негодните за употреба препарати за растителна защита е възникнал с ликвидирането на бившите ТКЗС и АПК и възстановяване на собствеността върху земята. След ликвидацията и възстановяване на собствеността складовете стават собственост на земеделски кооперации, кметства, частни фирми, физически лица или са безстопанствени. Доклад на МОСВ сочи, че през изминалите години е загубена документация за въпросните препарати, сградният фонд е увреден, поради което рискът от замърсяване на околната среда е увеличен.

ВАП възложи на МОСВ и БАБХ да проверят съхранението на пестициди

ВАП възложи на МОСВ и БАБХ да проверят съхранението на пестициди

Получени са сигнали за препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност

От резултатите на проверките става ясно, че най-много обекти със загробени препарати за растителна защита има на територията на следните РИОСВ: Плевен - 16 склада, Стара Загора - 4, Монтана - 2, Враца - 2, Благоевград - 1, Пазарджик - 1, и София - 1.

Четири от складовете на територията на РИОСВ - Плевен ПРЗ са почистени, като за един от тях общината има сключен договор с фирма да извози отпадъците до края на август 2020 г. Сградите на три от останалите складове са в добро състояние, а останалите са полусрутени и изоставени.

Цялото количество на територията на РИОСВ-Плевен е 29 тона твърди и 6 600 литра (около 7,26 тона) течни отпадъци, като повечето са с неустановен състав и произход. Според направена оценка на риска от екоинспекцията складовете трябва да бъдат почистени в следния ред - с. Петърница, с. Бъркач, гр. Червен бряг, гр. Долни Дъбник, гр. Искър, с. Дълбок дол, с. Горни Дъбник, с. Бели Осъм, с. Крушуна и с. Тешава.

От 4-те склада на територията на РИОСВ-Стара Загора един е почистен, а на другите сградите са в окаяно състояние. На територията на РИОСВ-Стара Загора се намират 3,2 тона твърди и 25 литра (около 27,5 кг) течни ПРЗ, с неясен състав и произход. За единия склад в с. Яворово рискът от замърсяване на околната среда е оценен като висок.

Ревизоро разпореди проверки на складовете с пестициди

Ревизоро разпореди проверки на складовете с пестициди

Проблемите със залежалите пестициди датирали от 1990 година

На територията на РИОСВ-Враца се съхраняват 3,360 тона твърди и 400 литра (около 0,440 тона) течни ПРЗ, с неизяснен състав. Сградите на складовете са в лошо състояние.

На територията на РИОСВ-Монтана има 25,205 тона твърди и 1600 литра (около 1,76 тона) течни ПРЗ с неизяснен произход и състав. Състоянието на сградите е лошо.

На територията на РИОСВ-Пазарджик се съхраняват 9,380 тона твърди и 1280 литра (около 1,408 тона) течни ПРЗ, в един неохраняем склад.

На територията на всички екоинспекции се съхраняват общо 90,425 тона твърди и 11 365 литра (около 12,502 тона) течни ПРЗ с изтекъл срок на годност. Съставът на ПРЗ е неясен и по-голямата част от сградите, където се съхраняват, са в лошо състояние и без охрана.

Министърът на околната среда и водите е съобщил на ВАП, че е необходимо да се осигури финансиране за обезвреждането на 89,145 тона твърди и 9 905 литра течни, или общо около 100 тона пестициди.

В доклада на МОСВ се посочва, че е извършена оценка на риска, въз основа на която да се осигури приоритетно финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за дейностите по изгребване, преопаковане, транспортиране, съхранение, транспортиране до и обезвреждане от лицензирана инсталация в друга страна членка на Европейския съюз.

Проверките за загробени пестициди продължават.

350 пъти завишени нитрати, нитрити и амониев азот в канала на Марица

350 пъти завишени нитрати, нитрити и амониев азот в канала на Марица

И да се пусне водата, тя няма да е годна за пиене и готвене