57 602 са регистрираните неогнестрелни оръжия в България. Това сочи статистиката на ГД „Охранителна полиция" след 17 септември, когато изтече срокът за подаване на уведомление за притежание на неогнестрелно оръжие (сигнално-газово и пневматично).

Общо 44 396 физически и юридически лица са подали заявление за регистрация в районните управления на МВР, съобщи по време на пресконференция в Главна дирекция „Охранителна полиция" комисар Божидар Василев, който е директор на служба „Контрол над общоопасните средства".

Причината за разликата между уведомленията за регистрация на неогнестрелно оръжие и издадените удостоверения е в това, че едно лице може да регистрира няколко оръжия.

Най-много уведомления за притежание на неогнестрелни оръжия има в Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) - 6412 бр. В Пловдив са подадени 4621 бр. уведомленията, а 3468 бр. уведомления са подадени във Варна.

Той посочи обаче, че няма информация какъв е вероятният брой на все още нерегистрираните неогнестрелни оръжия в страната.

Комисар Василев обясни, че „Охранителна полиция" ще открие тези оръжия, при сигнал, тематични акции или конкретни проверки. Той посочи още, че е възможно след време да се наложат изменения в закона за оръжията, с цел прецизиране на изискванията и нормите. Административно наказание в размер на 500 лева и имуществена санкция в размер на 1000 лв. ще се налагат при липса на уведомление за притежание на неогнестрелно оръжие.

Санкцията за физическо или юридическо лице, което повторно не е подало уведомление за притежание на неогнестрелно оръжие към директора на Районно полицейско управление, е в размер на 3000 лв.
Гражданите, които са закупили оръжие сега или докато законът вече е бил в сила - от 17 септември 2010 г., имат 14-дневен срок да го регистрират", обясни комисар Василев.

Лице, което е закупило неогнестрелно оръжие от друга страна, има срок от 4 месеца, за да уведоми директора на полицейското управление и да подаде заявление за регистрация.

Комисар Василев подчерта, че в Закона за оръжията не е предвидено събирането на такса за регистрация. Той също не е предвидил и норма за съхранение на оръжието, но гражданите трябва да го пазят от достъп на непълнолетни и да го съхранява с цел опазване сигурността.
Който допусне дете да закупи или носи неогнестрелно оръжие се наказва с глоба до 500 лв.", се казва в закона.

Комисар Василев подчерта, че е забранено откритото носене на оръжие (огнестрелно и неогнестрелно) на обществени места, освен при осъществяване на охранителна или самоохранителна дейност.
Забранено е носенето на оръжие на политически и спортни мероприятия, както и в молитвени домове, здравни заведения и социални домове. Забранява се и използването им след употреба на алкохол или наркотични вещества.

На 17 септември 2010 г. е приет нов закон, който реализира изцяло нова нормативна база за дейности с оръжия и боеприпаси, припомни комисар Василев. Той посочи, че до този момент в България не е имало такава норма, изискваща регистрирането на неогнестрелни оръжия. Година след приемането на закона - на 17 септември изтече и крайният срок за подаването на уведомленията за тях и съответната регистрация.

Според комисар Божидар Василев регистрацията на неогнестрелното оръжие е въпрос на самосъзнание и дисциплина.
Трябва да свикваме с изпълнението на нормите във всеки един закон. Когато пешеходецът пресича, шофьорите трябва да спрат, както трябва да се знае, че в питейно заведение не може да се носи оръжие. Незнанието на закона не оправдава нарушителя", подчерта той.

По думите на Василев, философията на тази регистрация е притежателят на оръжието да не остане анонимен, както и да се стимулира самата регистрация.
Гражданите е трябвало да регистрират в РУП притежаваното, като единственото изискване е да попълнят заявление по образец и да покажат данни за оръжието - марка, калибър и номер.
„След подаване на заявлението се издава и удостоверителен документ за уведомление. Това е вторият образец, чрез който се легализира притежателят на оръжието", обясни процедурата комисар Василев.

В изискванията на закона за неспазване на тези разпоредби - за онези граждани, които са закупили неогнестрелно оръжие, а не са го регистрирали, ще бъде налагана административна глоба", обясни комисар Василев. До момента не е отказана регистрацията на нито едно неогнестрелно оръжие.

Комисар Василев обясни, че законът не предвижда да се отказва узаконяване на лица с постановени присъди за притежание на незаконно оръжие.