Днес заместник-министър Красимир Ципов се срещна и разговаря с Кристина Финч, ръководител на отдел в Бюрото на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа-ОССЕ за демократични институции и права на човека.

В рамките на диалога беше обсъдено практическото приложение за България на наръчника на ОССЕ - "Разбиране и превенция на антисемитските престъпления от омраза и отговор на нуждите по отношение на сигурността на еврейските общности". Наръчникът е част от мерките в тригодишен проект на ОССЕ, с цел превенция и противодействие на антисемитизма като заплаха за сигурността.

Заместник-министър Ципов подчерта, че България е толерантна страна и има дългогодишни традиции, свързани с мирното съвместно съществуване на различни общности. Всички български институции, и специално МВР, подкрепят инициативата за практическо прилагане на наръчника в България.

Правоохранителните органи са бдителни към всякакви прояви на дискриминация и антисемитизъм. Ципов посочи, че взаимодействието с еврейската общност при планирането на мерки за сигурност е на много добро равнище. Провеждат се и редица обучения за повишаване на квалификацията на служителите за превенция и противодействие на престъпления от омраза.

България е една от първите държави-членки на ЕС, която се ангажира в процеса на адаптиране и практическо прилагане на наръчника, заяви г-жа Финч. Тя сподели, че на основата на резултатите от проучвателната мисия на ОССЕ ще бъде изготвен адаптиран наръчник, който ще подпомогне дейността на правоохранителните органи в България.

По време на разговорите беше изразено и взаимно съгласие за задълбочаване на установеното високо ниво на взаимодействие между ОССЕ и МВР.