МВР посочва седем важни правила с полезни съвети за безопасност през зимата.

  • Движи се с технически изправно превозно средство

- Пътното превозно средство трябва да е технически изправно (чл. 139, ал. 1, т. 1).

Последици: Временно спиране от движение на ППС до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. "а").

- Велосипедът трябва да е с изправни: Спирачки; звънец (чл. 79, т. 1 и 2).

Глобата е между 20 и 150 лв. (чл. 179, ал. 1, т. 4 (150 лв.); чл. 180, ал. 1, т. 1 (от 20 до 150 лв.) или чл. 183, ал. 3, т. 7 (30 лв.).

  • Поддържай чистачките изправни

Ако стъклочистачките не работят по време на дъжд или снеговалеж, нямаш право да се движиш с това ППС (чл. 101, ал. 3, т. 4, б. "б").

Глобата е 150 лв. (чл. 179, ал. 1, т. 4).

  • Използвай подходящи гуми

- Използвай гуми за зимни условия или гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март (чл. 139, ал. 1, т. 4).

- Ако гумата има разкъсвания, нямаш право да се движиш с това ППС (чл. 101, ал. 3, т. 9).

Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5).

- ЗАБРАНЕНО Е движението по пътищата с гуми с шипове, а

- Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

  • Движи се с чисти и изправни светлини и светлоотразители

- Ако светлинните устройства или светлоотразителилипсват или са неизправни, нямаш право да се движиш с това ППС през нощта (чл. 101, ал. 3, т. 8).

Глобата е от 20 до 150 лв. (чл. 180, ал. 1, т. 1).

- Поддържай устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при маневри чисти, видими, регулирани и в изправност (чл. 100, ал. 4, т. 2).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

- При движение с ППС с животинска тяга (каруца) трябва да имаш: два бели или жълти светлоотразителя отзад; през нощта и при намалена видимост - тяло, светещо в бяло или в жълто, отзад вляво (чл. 71, ал. 1).

- При движение свелосипед трябва да имаш: устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред (фар) и червен светлоотразител отзад; бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата (чл. 79, т. 3 и 4).

Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 4).

Първи препоръки на МВР за акция "Зима" и движение по пътищата

Първи препоръки на МВР за акция "Зима" и движение по пътищата

Тази седмица пътни полицаи проверяват велосипедистите и водачите на превозни средства с животинска тяга

  • Оборудвай моторното превозно средство

- Задължително е в 3- и 4-колесно МПС да имаш: обезопасителен триъгълник; аптечка; пожарогасител и светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 - 4).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

- За зимата е препоръчително в МПС да имаш: Антифриз; резервоарче, заредено с незамръзваща течност за почистване на стъкла; вериги за сняг; достатъчно гориво; зарядно за акумулатор; въже за теглене; одеало и др.

  • Използвай светлоотразителна жилетка

- Когато си извън превозното средство, спряно в обхвата на пътното платно заради повреда или техническа неизправност, сложи си светлоотразителната жилетка (чл. 101, ал. 1).

Глобата е до 20 лв. (чл. 185).

- При движение с велосипедси сложи светлоотразителната жилетка: в тъмната част на денонощието; при намалена видимост и извън населени места(чл. 80, т. 1).

Глобата е 10 лв. (чл. 183, ал. 1, т. 5).

  • Бъди видим през зимата и в тъмното

- Като пешеходец обличай светли връхни дрехи или използвай светлоотразителни елементи.

- Като пешеходец се оглеждай и ослушвай често особено ако си с шапка или качулка.

- Като пешеходец се движѝ по тротоара или банкета (чл. 108, ал. 1).

- Като пешеходец,когато няма тротоар или банкет, се движѝ по платното за движение, противоположно на движението на пътните превозни средства, по възможност най-близо до лявата му граница (чл. 108, ал. 2, т. 1).

Глобата е 20 лв. (чл. 184, ал. 3).

- Организирана група деца на възраст до 10 години може да се движи САМО по тротоара или банкета, като първото и последното дете носят светлоотразителна жилетка, и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се води най-малко от две лица на възраст над 18 години. При пресичане на платното за движение водачът на групата е длъжен своевременно да подаде сигнал с палка "Стоп! Деца", с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните превозни средства (чл. 112, ал. 1).

Глобата е до 30 лв. за водача на организираната група пешеходци (чл. 184, ал. 1, т. 1).