Депутатите без дебати приеха на първо четене промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), съобщи БНР. С тези промени се осигурява въвеждане на единна информационна система на съдилищата и функционирането на Единния портал за електронно правосъдие.

От БСП заявиха, че ще внесат предложения преди второто четене и се въздържат от подкрепа на текстовете.

Върховните съдии с предложения за промени в единната информационна система

Върховните съдии с предложения за промени в единната информационна система

Настояват ВСС да отлолжи използването ѝ

Народният избраник Смиляна Митова от левицата заяви, че те подкрепят философията и духа на закона на промените в ГПК и НПК.

"На комисия сме гласували "въздържали се" и така ще гласуваме и днес поради това, че някои от нормите, особено тези, които засягат промени в Наказателно-процесуалния кодекс, вместо да решат проблемите с бързината на правосъдието мисля, че ще създадат нови промени", каза Митова.

С промените се предоставя възможност участниците в съдебното производство да получават електронни съобщения, призовки и книжа, включително така да бъдат уведомявани за определени процесуални действия.

Проверяват единната информационна система на съдилищата

Проверяват единната информационна система на съдилищата

Била тромава и давала много грешки според съдии

За целта, всички адвокати трябва да се регистрират в Единния портал за електронно правосъдие до 6 месеца след влизането в сила на закона.

С промените в ГПК се правят и изменения в Закона за здравето, с които се прецизират процедурите по задължително настаняване и лечение. Предоставя се възможност за видеоконферентна връзка с човека, чието настаняване се иска, ако е обявено извънредно положение, епидемия или друго форсмажорно обстоятелство. Това ще важи и при гледане на мярка за неотклонение.

Въвеждат поетапно единна информационна система в съдилищата

Въвеждат поетапно единна информационна система в съдилищата

Във всички съдилища системата трябва да заработи до края на септември