От следващата седмица започва въвеждането на новата единна информационна система в съдилищата. Тя ще замени действащите в момента пет различни системи за обмен на данни, съобщи БНТ.

По този начин се дава възможност да стартира т.нар. "Електронно правосъдие" или иначе казано - хората, които са страни по дела да имат достъп до тях от компютъра си, да получават информация по електронен път, както и по електронен път да подават молби, заявления и всякакви други документи, вместо сегашното задължително ходене до сградите на различните съдилища.

Във всички съдилища системата трябва да заработи през края на месец септември, обясни Гергана Мутафова, член на Висшия съдебен съвет.

От следващата седмица ще започнем поетапното пилотно внедряване в избрани 17 съда, допълни тя. 

Мутафова обясни, че това са 10 районни съдилища, 5 окръжни съдилища и два апелативна съда на различни места в България в 5-те апелативни района. Ще има един следващ етап, в който ще се внедри окончателно цялата система във всички съдилища в страната.

Единната правосъдната система ще сложи началото на електронното правосъдия, обясни Мутафова. От момента на внедряването й във всеки един съд ще започнат по всички новообразувани дела да се създават т.нар. електронни папки или същинските електронни дела. Това ще даде възможност на страните по делата да получат разрешение за достъп през единния портал за електронно правосъдие да извършват своите справки дистанционно.