Само за първите девет месеца на 2016 г. над 3000 деца в София са станали жертва или са пострадали по някакъв начин от престъпление. Статистиката беше съобщена от д-р Надя Стойкова от Института по социални дейности и практики (ИСДП). Тя изнесе данните по време на пресконференция на тема "Как да защитим децата - жертви на престъпления?".

Според материали на Върховната касационна прокуратура за тази година 1167 от пострадалите деца са малолетни, а 1916 - непълнолетни.

Стана ясно и че в България има над 20 действащи помещения от т.нар. тип "синя стая". Това са места, където децата да се чувстват защитени по време на разпит. Боядисани са в топли цветове, пълни са с играчки и когато се налага да дават показания пред следовател или дори съдия, с хлапетата влизат и психолози.

Служителите следят за това разпитите да са щадящи за децата.

Доскоро те бяха разпитвани по общия ред, виждайки обвиняемите лице в лице, което представлява стрес. "Синята стая" дава възможност да се избегне контактът между извършителя и жертвата.

Специалните помещения са изискване на ЕС, което се въведе с Директива 2012/29/ЕС. Тя установява минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

Директивата изисква от националното законодателство първо да защити жертвите и освен това да признае, че има и такива със специфични нужди от защита - когато например става дума за дете или жертви на трафик, тероризъм, организирана престъпност, насилие, сексуална експлоатация.

В София има две сини стаи. В открита от ИСДП в столицата, са разпитани 10 деца. Пострадалите малчугани са на различна възраст - най-малкият е на три години и половина. Най-често изслушваните деца са между 10-13 години.

15 от действащите сини стаи са в областните градове. Голяма част от тях са направени от неправителствени организации. "Надяваме се до края на 2017 г. над 25 помещения да са действащи, което показва над 80% покритие на областните райони с такива специализирани помещения", коментира Стойкова.

Общо 122 разпита на малолетни и непълнолетни са проведени през 2016 г. в синята стая на столичната полиция. Тя е построена през 2009 г. и е започнала да се ползва от есента на 2014 г. По този начин се е съдействало да се започнат 155 досъдебни производства

"Убедили сме и нашето ръководство, и разследващите полицаи в нуждата от използването й", коментира Виолета Аланджийска, началник група "Детска престъпност" към СДВР. По думите й, помещението се използва от всички 9 районни управления, когато има пострадало дете. Най-малкото дете, разпитано пред съдия, е на 4 години.

Даринка Янкова от ИСДП посочи, че провеждат интегрирана практика, наречена Детски център за застъпничество и подкрепа в Монтана и Шумен. Тя е в партньорство с кметовете на общините и УНИЦЕФ-България.

Основната цел е да осигурят сигурност за децата, преживели насилие в миналото или в момента. Работи се и с родителите на децата, за да могат да различават и разбират сигналите кога детето е травмирано. Отделно се работи и с родителите-насилници, за да се предотвратяват бъдещите престъпления.