Нарушаването на ограничителната заповед у нас не се преследва. А и в повечето случаи нарушителите се наказват много леко. Това каза за news.bg председателят на Алианс за защита от насилие, основано на пола Геновева Тишева.

Според зам.-председателя на алианса Анна Николова проблемите при прилагането на закона за защита от домашното насилие са много. Един от тях е липсата на наказателноправна защита на жертвите и реално има много малко производства, които са образувани за нарушение на ограничителна заповед.
"И това е на фона на увеличаващия се брои нарушения на заповед за защита", изтъкна Николова.

Председателят на Алианса Геновева Тишева допълни, че нарушаването на ограничителната заповед, въпреки че от 2009 г. представлява престъпление по НК, не се преследва. "В повечето случаи не се наказват или се наказват много леко, т.е няма ефективни присъди, а има много тежки нарушения на заповедите", подчерта Тишева.

Друг сериозен пропуск е и непълноценно прилагане на закона в областта на правомощията на дирекцията "Социално подпомагане". По думите на Николова по този начин една голям група от пострадалите - деца, хората с увреждания, остават извън периметъра на защитата по този закон, тъй като правомощия за това имат директорите на "Социално подпомагане". Подобни производства по тяхна инициатива са изключително малко.

Друг проблем е неразбирането на проблема и свръхфиксацията върху правата на извършителя, а не върху защитата на жертвата. "Още един момент е свръхангажираността с това да не си навлечем неприятности - обществото, съседите, професионалисти, които работят по тези случаи. Как да стоим на дистанция или да прехвърлим отговорността, или да обезпечим всичко с една изрядна документация, но на втори план остават приоритетите - опазване живота на пострадалите лица", посочи Николова.

Според нея това, което трябва да се промени в законодателството, е наказателноправната защита. Не може да има противодействие на насилието, основано на пола, в това число и на домашното насилие, ако няма такава защита.

От Алианса настояват спешно да се ратифицира Истанбулската конвенция.

Тишева разясни, че конвенцията урежда ясно задълженията на държавата да криминализира всички форми на физическо насилие над жените, на домашно насилие и тежките форми на психологическо насилие. По-строго наказване предвижда конвенцията за случаите, когато има извършени престъпления, обясни Тишева. От Алианса ще настояват поне с 1/3 да бъдат по-тежки наказанията.

Тишева посочи и още една причина да се ратифицира конвенцията. "Конвенцията ясно изисква всички тези форми на насилие, които са криминализирани, в случая касае телесните повреди - лека, средна, тежка, да се преследват от държавата", уточни Тишева. Сега леките и средните телесни повреди се преследват по тъжба на пострадалия, а това има огромно значение, смята още тя.

Според председателят на Алианса конвенцията трябва да се ратифицира и заради това, че тя изисква неизпълнението на ограничителната заповед не само да се криминализира, но и да се преследва според тежестта. "Ние бихме искали при нарушение на ограничителната заповед да се отчита честотата, с която това се случва, интензитета, защото представлява голям риск. Да я наруши, значи, че за него няма закон", каза Тишева.

Тишева обяви, че имат готовност да протестират, ако до 15 октомври не започнат действията за промяна на законодателството и Министерски съвет не започне да подготвя решение за ратифициране на Истанбулската конвенция.