Министерство на здравеопазването предвижда провеждането на преговори и сключването на договор за изпълнение на диализна дейност като форма на публично-частно партньорство да приключат до декември тази година.

Това съобщи по време на парламентарния контрол министърът на здравеопазването проф. Радослав.

Според представените данни в България функционират 62 диализни клиники и отделения, които са в структурата на лечебните заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие.

В тях в края на 2006 г. са се лекували 2589 болни с хронична бъбречна недостатъчност (ХБН).

В момента в страната практически няма диализно отделение, което да отговаря напълно на европейските стандарти, посочи Гайдарски, цитиран пресцентъра на здравното министерство.

Той обясни, че наличните хемодиализни апарати са амортизирани - повече от половината машини са надхвърлили 30 000 работни часа, не отговарят на стандарта и изискват значителни разходи за поддръжка.

Диализните структури в страната трябва да бъдат самостоятелни юридически лица, които да получават и да оперират със средствата, отпускани според броя на проведените диализи, каза Гайдарски и подчерта, че същественото в случая е средствата реално да покриват разходите за лечението и да не потъват в общата каса на болницата.