Нов закон за адвокатурата поискаха адвокати по време на среща с националния омбудсман, съобщиха от Администрацията на обществения защитник.

На втората втора работна среща присъстваха адвокати, членове на Фейсбук общността на българските адвокати /ФОБА/.

Сегашният закон за адвокатурата е приет през 2004 г. и поискаха новия законопроект да бъде широко обсъден и припознат от адвокатската гилдия.

Адвокатите изтъкнаха редица противоречия на сега действащия закон с Конституцията и с правото на Европейския съюз, сред които:

- Липсата на съдебен контрол върху дисциплинарните производства срещу редови адвокати;

- Липсата на съдебен контрол върху актове на Висшия адвокатски съвет;

- Наличието на обща забрана за реклама на дейността на адвокатите;

- Липсата на възможност за избор на ръководните органи на адвокатурата по електронен път на принципа "един адвокат, един глас";

- Необходимостта от повишаване на прозрачността при вземането на решения от ръководните органи на адвокатурата.

Адвокатите излизат на протест с искане оставката на ВАдС

Адвокатите излизат на протест с искане оставката на ВАдС

Адвокатите ще организират национална стачка на гилдията с искане за оставка на Висшия адвокатски съвет

Според защитниците, тези проблеми противоречат на утвърдената практика на Съда на Европейския съюз, Европейския съд по правата на човека, Хартата за основните права на ЕС.

Адвокати настояват за оставки и спешна промяна в Закона за адвокатурата

Адвокати настояват за оставки и спешна промяна в Закона за адвокатурата

Адвокатурата е в разрез и с българското, и с международно законодателство

По мнението на адвокатите тези противоречия дават основание за сезиране на Конституционния съд.

Срещу България може да бъде повдигната наказателна процедура за нарушаване правото на ЕС - именно поради липсата на право на достъп до правосъдие на редовите адвокати при защитата на техните права.

Мая Манолова се ангажира да предприеме конкретни мерки, включително и чрез сезиране на Конституционния съд.

Адвокатите с обискирани кантори могат да осъдят България, смятат от Адвокатския съвет

Адвокатите с обискирани кантори могат да осъдят България, смятат от Адвокатския съвет

Законът не предвижда специална защита на адвокатските канторите, а на документите