Една от основните идеи на последните промени в Закона е да се налагат повече санкции с фиш, за да може наказанията да стигат по-бързо до нарушителя, съобщава началникът на отдел "Пътна полиция" в Главна дирекция "Национална полиция" комисар Бойко Рановски.

Наказанието за неправилно паркиране ще е фиш, който ще се издава в отсъствието на нарушителя или на собственика на автомобила. Фишът се счита за връчен от момента на поставянето му на колата.

Преди влизането на законовите промените в сила, пътните полицаи изчакват нарушителят, за да го санкционират с акт, издават му наказателно постановление, търсят човек за да му го връчат, глобяват го и му взимат контролни точки, коментира комисар Рановски.

"Сега няма да вземаме контролни точки, но пък наказанието ще стига бързо до собственика на автомобила", допълва комисаря.

Началникът на отдел "Пътна полиция" пояснява още, че който не желае да си плати глобата, която е влязла в сила в законноустановения срок, няма да може да се скрие от наказанието.

Информацията за фиша ще постъпва в Националната агенция за приходите и рано или късно собственикът на автомобила ще е принуден да я да плати.

Също така, новите водачи ще започват стажа си зад волана с 26 контролни точки, а не както досега с максималния размер от 39. Останалите 13 ще им се прибавят, но след като добият 2 години практика.

Новите правила влизат в сила след 1 юли, а промяната е във връзка с последните изменения на Закона за движение по пътищата, които влязоха в сила от 21 януари тази година.

Според новите правила точки няма да се отнемат при неправилно паркиране и за управление на спряно от движение моторно превозно средство.

Ще се налагат санкции за управление на автомобил, на което табелите с регистрационен номер не са поставени на определените за това места. Също така и за повторни нарушения при преминаване при сигнал на червен светофар и при неосигурено предимство на пешеходна пътека.