Новоизбраният член на Висшия съдебен съвет (ВСС) Евгени Иванов официално встъпи в длъжност. Той бе избран с подкрепата на 841 магистрати, при общо 1531 имащи право да гласуват, съобщиха от ВСС.

Евгени Иванов има над 20-годишен професионален стаж изцяло в органите на съдебната власт. Заемал е последователно длъжностите военен следовател, прокурор и заместник-административен ръководител във Военно-окръжна прокуратура - София и прокурор във Военно-апелативна прокуратура.

Трети мандат е председател на Асоциацията на прокурорите в Република България, а от началото на 2020 г. е съпредседател на Съвета за партньорство към ВСС.

Евгени Иванов е избран за член на Висшия съдебен съвет, след като с решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 24/25.06.2020 г., Даниела Машева бе възстановена на длъжност "прокурор" във Върховна касационна прокуратура и зае поста "заместник на главния прокурор".