В България не достига технологично оборудване за лъчелечение на онкологичните заболявания. Докато в Европа има по един апарат на 200 до 400 хиляди души, то у нас един апарат се пада на над 600 хиляди души.

Това съобщи пред БНР д-р Румен Лазаров от отделението по лъчелечение в болница "Токуда". Там, съвместно с Международната атомна агенция, се провежда курс за използване на компютърно-томографска техника за лъчелечение.

Старите методики за планиране на лъчелечението се правят с рентгенови техники, а новите методики за планиране на лъчелечението чрез използване на данните от компютърно-томографски апарат, поясни той.

Разликата е, че при единия случай се получават триизмерни образи, по които се планира облъчването, а при другия се планира в една равнина.

Възможностите, които са за виждане на туморния процес, са много по-големи. Особено тези за прецизиране на дозата и съответното щадене на органите около тумора, посочи д-р Лазаров, коментирайки предимствата на апарата.