Проведоха се 20 на брой обучения за 480 служители на МВР на тема: "Ранно разпознаване на признаците на радикализация с фокус върху ромската общност".

Днес се проведе заключителна конференция по проект "Разширяване експертния капацитет на служителите на МВР за превенция на агресивни прояви в обществото, корупция и радикализация", реализиран от Института по психология - МВР.

По думи на зам.-министър Бернер през последните 51 месеца е бил обучен сериозен процент от служителите на МВР.

Беше отчетен успешният завършек на поставената цел - да се допринесе за повишаването на компетентността на служителите в МВР, осигуряването на професионално и експертно управление в държавната администрация чрез придобиване на специфични знания и квалификация.

Бяха представени основните дейности по проекта, тяхното протичане и постигнатите резултати. Относно обученията за ранно разпознаване на признаците на радикализация бяха обсъдени ключови теми, свързани с психологически и етнорелигиозните аспекти при процесите на радикализация в ромската общност, представени бяха и направените заключения и препоръки относно необходимостта за диалог по поставената тема и възможностите за нейното развитие в бъдеще, извън рамките на проекта.

Проектът е финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд" на обща стойност 3 427 259,08 лева.