Софийска градска прокуратура (СГП) обвини кмета на село Дивотино (Община Перник) Румен Сергиев в укриване на данъчни задължения в особено големи размери.

В периода 13 февруари 2008 година -12 февруари 2011 година той избегнал установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 833 297 лева, от които 555 531 лв. дължим данък по Закон за данък върху добавената стойност и 277 765 лв. дължим корпоративен данък по Закон за корпоративното подоходно облагане.

Сергиев е реализирал престъплението като при воденето на счетоводството многократно съставял документи с невярно съдържание, в които отразявал сделки, без те да са реално осъществени.

След това, при подаването на декларации пред НАП, той 24 пъти потвърдил тази неистина и по този начин ежемесечно намалял размера на дължимия данък добавена стойност, както и дължимия за съответната година корпоративен данък.

В посочения период кметът е бил едноличен собственик и управител на търговско дружество, занимаващо се с вътрешна и външна търговия, посредническа маркетингова, рекламна, информационна и издателска, туристическа, транспортна, строителна и селскостопанска дейност, хотелиерство и ресторантьорство.

Сергиев е с взета мярка за неотклонение "парична гаранция" в размер на 10 000 лева.

Ако бъде признат за виновен той може да влезе в затвора за срок от 1 до 8 години и глоба от 5 хиляди до 20 хиляди лева.